DEPUTY TO THE NATIONAL ASSEMBLY OF ARTSAKH REPUBLIC HAYK KHANUMYAN DELIVERED A LECTURE AT ARSU

28.03

2019

IMG 214911   IMG 217122

IMG 217833   IMG 225144

On March 28, 2019 Hayk Khanumyan, Deputy to the National Assembly of Artsakh Republic, visited Artsakh State University and delivered a lecture entitled “Economic Growth Structure of Artsakh: Economic Growth vs Economic Development”.

Read more...
 
MATHEMATICAL OLYMPIAD

25.03

2019

IMG 169311   IMG 170322

IMG 173733   IMG 171544

Within the framework of cooperation between university and schools a mathematical olymiad for schoolchildren was held at ArSU. The Olymiad was devoted to the 70th birth anniversary of R. Arakelyan, Professor at the Chair of Mathematics.

Read more...
 
ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

25.03

2019

There are no translations available.

IMG 1874 IMG 1879

Արցախի գիտական կենտրոնի և ԱրՊՀ գիտական խորհուրդների երաշխավորությամբ օրերս լույս են տեսել ԱրՊՀ ռեկտոր, բ.գ.թ., դոցենտ Արմեն Սարգսյանի «Մատենագիտություն Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության» և «Մատենագիտություն Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության» աշխատությունները:

Read more...
 
A CONGRATULATORY MESSAGE TO ARARAT VARDANYAN ON THE OCCASION OF HIS 65TH BIRTH ANNIVERSARY

25.03

2019

38754044 1855460467863553 98371591645167616 n

Այսօր ԱրՊՀ պատմության ամբիոնի դասախոս, պ.գ.թ., պրոֆեսոր Արարատ Վարդանյանի ծննդյան 65-ամյակն է: Բեղուն գիտամանկավարժական կենսագրության վկայությունն են նրա մի շարք գիտական ձեռնարկներն ու 70-ից ավելի գիտական հոդվածները: Ա.Վարդանյանը իր մարդկային և մասնագիտական որակների շնորհիվ վայելում է ուսանողության և գործընկերների սերն ու հարգանքը: ԱրՊՀ համակազմը ջերմորեն շնորհավորում է նրան ծննդյան 65-ամյակի առթիվ, մաղթում անսպառ եռանդ, գիտական ասպարեզում նորանոր նվաճումներ:

Read more...
 
MEETING AT ARSU SCIENTIFIC LIBRARY

21.03

2019

IMG 140711   IMG 139722

IMG 1406233   IMG 138544

On March 21, 2019 poetess Zinaida Balayan, Associate professor at the Chair of Literature and Journalism, PhD in Philology, was hosted at ArSU Scientific Library.

Read more...
 
THE PROJECT “MODERNIZATION OF BIOLOGY IN ARTSAKH” WAS CALLED TO LIFE IN ARSU

21.03

2019

IMG 105311   IMG 101322

IMG 107733   IMG 109644

The project “Modernization of Biology in Artsakh” was called to life at ArSU. Within the framework of the project, an up-to-date equipped biological laboratory was created.

Read more...
 
STUDENT CONFERENCE DEVOTED TO THE 140TH BIRTH ANNIVERSARY OF ARAM MANUKYAN

20.03

2019

IMG 087311   IMG 088222

IMG 086633   IMG 092444

On March 20, 2019 a student conference, devoted to the 140th birth anniversary of Aram Manukyan, was held at ArSU Faculty of History and Jurisprudence. The Conference was organized thanks to the joint efforts of ArSU Armenology Center and the Chair of History.

Read more...
 
TENDENCIES OF CULTURE DEVELOPMENT: LECTURE AT ARSU

20.03

2019

IMG 082211   IMG 076422

IMG 073233   IMG 074144

On March 20, 2019 within the framework of non-formal education program David Muradyan, professor, the Honoured Art Worker of RA, delivered a lecture entitled “Tendencies of Culture Development”.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>