Արցախի պետական համալսարան
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Եվ Օ Ֆ

 

ANS

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ`   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

ԾՆՆԴՅԱՆ ԹԻՎ`            21.10.1974թ.

ԷԼ-ՓՈՍՏ`                    narine.amiryan@inbox.ru

 

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁ

1991-1996թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, ք. Երևան, Հայաստան, անգլերեն լեզվի և ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի և ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

2002թ. փորձառություն ԱՄՆ-ում, Հարվարդի համալսարանում

2014թ. Երևանի պետական համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` Ժ-0207 մասնագիտությամբ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

1996-1997թթ.-Արցախի պետական համալսարանի հումանիտար ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս-ստաժոր,

1997-2006թթ.- Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս-ասիստենտ,

2006թ. հունվարից առայսօր Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս:

 

 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

1. Проблема валентности в лингвистике. Հավելված, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր N 1-2 (6-7), Ստեփանակերտ, 2003թ., 4 էջ.,

 

2.Сочетаемость оценочных прилагательных с существительными в контексте, Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N6, Երևան, 2005թ., 10 էջ,

 

3. Атрибутивные сочетания с цепочкой определений, Արցախի պետական համալսարան, Գիտական տեղեկագիր, 1 (14), Ստեփանակերտ, 2007, 5 էջ,

 

4. О некоторых способах усиления оценочных прилагательных в произведениях Сомерсета Моэма, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, N 1-2, Երևան, 2008թ., 4 էջ,

 

5. Сочетаемость оценочных прилагательных со связочными глаголами в контексте, Լեզուի և գրականության գիտական իմացություն ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն, 2009, 6 էջ,

 

6. Обстоятельство сравнения в структуре предложения с оценочным прилагательным, АрГУ, Материалы научной конференции, 2010, ноябрь, 7 էջ,

 

7. Функции повтора в поэме Лонгфелло “ Песня о Гайявате”, Արցախի Պետական Համալսարան, Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակին նվիրված` “Գիտության և մշակույթի հիմնահարցերին Արցախումհանրապետական գիտաժողովի նյութերը: (17-18 Նոյեմբերի 2000թ), 1 էջ,

 

8. Разные способы усиления прилагательных в английском языке, Արցախի Պետական Համալսարան, Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակին նվիրված` “Գիտության և մշակույթի հիմնահարցերին Արցախումհանրապետական գիտաժողովի նյութերը: (17-18 Նոյեմբերի 2000թ), 1 էջ,

 

9. Стихотворный перевод на уроках лексики на продвинутом этапе, Արցախի Պետական Համալսարան, Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակին նվիրված` “Գիտության և մշակույթի հիմնահարցերին Արցախումհանրապետական գիտաժողովի նյութերը: (17-18 Նոյեմբերի 2000թ), 1 էջ:

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

MS- Windows, MS-Office: Word, MS Network, Internet. E- Mail և այլն:

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, Ռուսերեն և Անգլերեն`ազատ, Գերմաներեն`բառարանով:

 

 

Վերադառնալ