Արցախի պետական համալսարան
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Եվ Օ Ֆ

 

ABLIRU

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ`Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ`               Հադրութի շրջ., ք. Հադրութ

ԷԼ-ՓՈՍՏ`                       liana_abrahamyan@mail.ru

 

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁ

1992-1997թթ. Արցախի Պետական համալսարան, Ստեփանակերտ, ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

1998-2000թթ. ԱրՊՀ ասպիրանտւրա

2004թ. Ք.Երեվանի Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` Ա0109 մասնագիտությամբ

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

1997-2000թթ.-ԱրՊՀ –ի մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս

2000-2008թթ.-ԱրՊՀ –ի մաթեմատիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս

2008թ. փետրվարից առ այսօր-ԱրՊՀ մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ

 

 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ

1.Քվազիխմբեր, Ստեփանակերտ, 2010, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 96էջ, 6  մամուլ

2.Քվազիխմբեր II , Ստեպանակերտ, 2012, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 96էջ, 6 մամուլ

3.Խնդիրներ բարձրագույն հանրահաշվից, 2014, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 48 էջ

 

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ

1.Тернарные сверхтождества ассоциативности в обратимых алгерах, Ա .01.09 մասնաքիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, 2004

 

2.Об абелевыхобратимых алгебрах, Հանրապետական գիտական կոնֆերանս նվիրված Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին:

 

3.Характеризация обратимых алгебр с тернарными-тождествами ассоциативности. The first international Conference, Algebra and Geometry,16-20 May,2007,Yerevan, 1էջ:

 

4.Մեդիալ համակարգեր, Միջազգային Գիտաժողովի նյութեր, Նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, Ստեփանակերտ, 2009, 1էջ

 

5.О сверхтождествах ассоциативности, Материалы международной конференции “Динамические системы, нелинейный анализ и их приложения»Ереван-Москва, 2011,1էջ

 

6.Իզոտոպ-իզոմորֆ օղակները հանրահաշվի համալսարանական դասընթացում,Համահայկական III գիտաժողով նվիրված Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին, 2012, 2էջ

 

Գիտական Հոդվածներ

7.Тернарные сверхтождества ассоциативности в обратимых алгебрах ԱրՊՀ գիտ, տեղեկ. N1 , 1999թ., 11էջ

 

8.On the ternary hyperitentities of associativity-ԱրՊՀ գիտ. տեղեկ. N2 Algebra, Geometry and their applications, Yerevan State University Press, 2002, 2էջ

 

9.Քվազիխմբեր, լատինական քառակուսիներ և փորձի պլանավորում,Կրթությունը և գիտությունը Արցախում՚, 2002թ., 6էջ.

 

10.Тернарные сверхтождества ассоциативности, Ученые ззаписки, ЕГУ, 2003թ, 4էջ

 

11.Characterization of Ternary Hyperitentities of Associativity in Reversible Algebras,Mathematics in Armenia, Abstrasts and Perspectives, September 30-October 7, 2003,  Tshahkadzor, Armenia, 1էջ

 

12.3-տեղանիզուդորդականգերնույնություններնի, Հավելված ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագրի, N1-2, 2003թ

 

13.Тернарные сверхтождества ассоциативности  определенные по равенству ԱրՊՀ գիտ, տեղեկ. N1 , 2006թ., 1էջ

 

14.Հավասարումների համակարգերի լուծումը սիմետրիկ բազմանդամների օգնությամբ, Մաթեմատիկան դպրոցում, N4-5 (49-50), 2006, 5էջ

 

15.Մնացորդով բաժանման թեորեմներ, Մաթեմատիկանդպրոցում,N2(53), 2007, 5էջ

 

16.О тернарных   -тождествах и   сверхтождествах, ԱրՊՀ գիտ, տեղեկ. N1 , 2007թ., 2էջ

 

17.О тернарных -тождествахассоциативности,Computer sciense and information technologies, Proceedings of the conferense, September 24-28,2007, Yerevan, 2էջ

 

18.Զուգորդական –նույնությունների մասին,Գիտական ընթերցումներ, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2009, 2էջ

 

19.Բաշխական քվազիխմբեր և գերնույնություններ, Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր , 2011, 2էջ

 

20.Изотопные полукольца, Հայկական մաթեմատիկական  միության տարեկան նստաշրջան,2012, 2էջ

 

21.Isotopic and isomorphic semirings, Հայկական մաթեմատիկական  միության տարեկան նստաշրջան, Երևան, 2013, 2էջ

 

22.On isotopic semirings, Second international conferance, Mathematics in Armenia, 24-31 August, 2013, Yerevan,1էջ

 

23.Cayley type theorem for semirings, Հայկական մաթեմատիկական  միության տարեկան նստաշրջան, Երևան, 2014,1էջ

 

 

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

MS-Windows, MS-Office: Word, MS-Office Excel, MS Network, Internet. E-Mail ևայլն

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն`ազատ:

 

 

 

Վերադառնալ