ԱՐՊՀ-ՈՒՄ ՀԱՇՎԵԳՐՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԸ 371-Ն ԵՆ

19.07

2017

 

19665327

ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովում ս.թ. մայիսի 5-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ կազմակերպվել է դիմորդների հայտագրում: Ընդամենը հայտագրվել են 491 դիմորդ: Ընդհանուր առմամբ 2017թ. հայտագրված դիմորդների քանակը 2016թ. համեմատությամբ նվազել է 21.8%-ով:

Ըստ հիմնական մրցույթի ամփոփված արդյունքների` ԱրՊՀ-ում հաշվեգրված են 371դիմորդ:

 

ՀՀ

Շիֆր

Մասնագիտություններ

Հաշվեգրված դիմորդներ

1

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

28

2

011401.01.6

Կենսաբանություն

15

3

011401.03.6

Աշխարհագրություն

7

4

011401.04.6

Ֆիզիկա

8

5

011401.05.6

Մաթեմատիկա

14

6

011401.09.6

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

17

7

011401.11.6

Կերպարվեստ

10

8

011401.16.6

Նախնական զինվորական պատրաստություն

7

9

011401.18.6

Պատմություն

11

10

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

47

11

011401.20.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

17

12

011401.21.6

Անգլերեն լեզու և գրականություն

32

13

023201.01.6

Թարգմանչական գործ/ըստ լեզուների//անգլերեն և հայերեն/

12

14

031301.01.6

Հոգեբանություն

7

15

032101.01.6

Լրագրություն

14

16

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/

19

17

041201.01.6

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/

34

18

042101.01.6

Իրավագիտություն

32

19

061105.01.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

30

20

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

10

Ընդամենը

371