ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

20.09

2017

 

11

Արցախի  պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր տեղերի համար. 

N

Ֆակուլտետ

ամբիոն

պրոֆեսոր

դոցենտ

ավագ դասախոս

1.

 

Բանասիրական  

 

 

Ռուսաց լեզվի

 

-

1

-

 

2.

Մանկավարժության և սպորտի

Մանկավարժության և հոգեբանության

 

           1

        -

1

 

3.

Բնագիտական

Քիմիայի

-

1

-

 

4.

Պատմության և իրավագիտության

Պատմության

-

1

-


 

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս.թ.  հոկտեմբերի 20-ը` ԱրՊՀ ՊՈԱԿ  գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 2013թ. դեկտեմբերի 25-ի  N13Լ որոշման համաձայն: