ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ

08.12

2017

 

IMG 4131   IMG 4137

IMG 41208   IMG 41178

Դեկտեմբերի 7-ին ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս Գոհար Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էին ճանաչողական ընթերցումներ` նվիրված վերլուծության էվրիստիկ մեթոդներին:

Ներկայացնելով վերլուծության էվրիստիկ կամ կրեատիվ մեթոդների տեսությունը, դրանց թույլ և ուժեղ կողմերը, առավելություններն ու թերությունները` ուսանողները լսարանի միջոցով գործնականում կիրառել են վերջիններս, կազմակերպել հարցազրույցներ և ինտերակտիվ բիզնես-խաղեր:

«Նման միջոցառումները հնարավորություն են տալիս ուսանողներին ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, տեսակետներ հայտնել,  բանավիճել, հանդես գալ առաջարկություններով: Սա ժամանակակից դասի օրինակ է»,- ասում է Գ. Սարգսյանը:

Հաջողված ընթերցումների կապակցությամբ ուսանողներին խրախուսեցին նաև ֆակուլտետի դեկանն ու ամբիոնի վարիչը: