Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի 25-ամյա հոբելյանի շրջանակներում կազմակերպվել էր ուսանողական գիտաժողով:

05.11

2014

                   getImage          getImage 1
Իրավունքի ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված գիտաժողովին մասնակցում էին իրավագիտության բաժնի տարբեր կուրսերի ուսանողներ, ովքեր իրենց զեկույցներում անդրադարձան ԼՂՀ-ում սոցիալական պետության հիմնախնդիրների, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, իշխանությունների տարանջատման, հավասարակշռության կիարռման, համագործակցության կիրառման մակարդակի բարձրացման, քաղաքացիական հասարակության հինմախնդիրներին:

Գիտաժողովին ԿԸՀ նախագահ Ս.Արզումանյանը հանդես եկավ «ԼՂՀ սոցիալական վիճակագրություն» սեմիանար-դասախոսությամբ:
Գիտաժողովը վարում էր իրավունքի ամբիոնի ավագ դասախոս Հ.Հարությունյանը: