ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ

16.12

2016

 

IMG 3567   IMG 3569

IMG 3573   IMG 3575

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսներ բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների աշխատանքները ամփոփվել են անգլերեն լեզվի ամբիոնի կողմից բացված «Աշխարհի գերտերությունների բնական ռեսուրսները» խորագիրը կրող ցուցահանդեսում:

Անգլերեն լեզվի դասընթացի շրջանակներում հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքները ուսանողների մի մասը ներկայացրել է էլեկտրոնային եղանակով, մյուս մասը՝ պատի թերթերի տեսքով, որոնցում տեղ էին գտել աշխարհի խոշորագույն տերությունների պատմության, աշխարհագրության և հատկապես տնտեսագիտության վերաբերյալ հետաքրքիր փաստեր և տեղեկություններ:

Ներկայացնելով տարբեր երկրների բնական պաշարները՝ ուսանողները վերլուծել են դրանց հատկանիշներն ու դասակարգման եղանակները:

«Ինքնուրույն աշխատանքները հանձնարարվում են ոչ միայն համապատասխան կրեդիտներ հավաքելու, այլև ուսանողների շրջանում դասընթացի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու և հանձնարարվող նյութին ստեղծագործաբար մոտենալու նպատակով: Այդպիսով ստացած մասնագիտական գիտելիքները անգլերեն լեզվով վերարտադրելու հնարավորություն են ունենում, ինչին և ծառայում է անգլերեն լեզվի դասընթացը»,- նշել է անգլերեն լեզվի դասախոս Նարինե Մինասյանը: