Արցախի պետական համալսարան

AydinyanShahen

Մանկավարժության և սպորտի  ֆակուլտետ

Դեկան` ավագ դասախոս Շահեն Վարդանի Այդինյան 

Ֆակուլտետն ունի 2 ամբիոն: 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը կազմավորվել  է 1974թ-ին:

Ամբիոնի վարիչ` Բաղդասարյան Էլլադա Զավենի, մ.գ.թ., դոցենտ:

Ամբիոնում աշխատում է 15 դասախոս

1. Բաղդասարյան Էլլադա Զավենի - մ.գ.թ., դոցենտ

2. Թովմասյան Արկադի Վարդանի - մ.գ.թ., պրոֆեսոր

3. Աբալյան Արմենուհի Վաղարշակի - մ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

4. Բաղդասարյան Արմինե Ռուբիկի - մ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

5. Յարամիշյան Վիտյա Բենիկի - պրոռեկտոր, հ.գ.թ., դոցենտ 

6. Սարգսյան Ժենյա Հակոբի - դոցենտ

7. Ավանեսյան Արմինե Մարտինի - դասախոս

8. Մկրտչյան Իննա Լևոնի - դասախոս

9. Աղաջանյան Ռոզա Բորիսի - դասախոս

10. Հարությունյան Ռոզալյա Վիտալիի - դասախոս

11. Ղարախանյան Լուսինե Գաչայի - հ.գ.թ., դոցենտ, ժամավճ. հիմ.

12. Մխիթարյան Արզիկ Մարտիրոսի - հ.գ.թ., պրոֆեսոր, ժամավճ. հիմ.

13. Հայրապետյան Սուսաննա Համլետի - ասիստենտ, ժամավճ. հիմ.

14. Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի - մ.գ.թ., դոցենտ, ժամավճ. հիմ.

15. Հովսեփյան Սուսաննա Ալեքսանդրի - ասիստենտ, ժամավճ. հիմ.

  

Ֆիզիկական դաստիարակության և նախնական զինվորական պատրաստության ամբիոն

Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնը կազմավորվել է 1974թ.: 1993թ-ից գործել է որպես ֆիզիկական դաստիարակության և նախնական ռազմական պատրաստության ամբիոն, 1993թ. օգոստոսի 19-ից` որպես առանձին ֆիզդաստիարակության և առանձին` Նախնական զինվորական պատրաստության մինչև 01.02.1994թ. ամբիոններ: 2008թ. օգոստոսի 25-ից Մարմնակրթության ամբիոնը բաժանվել է Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի և Նախնական ռազմական պատրաստության ամբիոնի: Ամբիոնների վերջին միավորումը տեղի է ունեցել 31.08.2018թ.:

Ամբիոնի վարիչ` Սուսաննա Սլավայի Հայրապետյան, ավագ դասախոս:

Ամբիոնում աշխատում է 14 դասախոս  

1. Այդինյան Շահեն Վարդանի - դեկանի պաշտոնակատար, ավագ դասախոս

 

2. Գրիգորյան Մավրիկ Վաղարշակի - ավ. դասախոսի պաշտոնակատար

 

3. Մարդիյան Հովարդ Արամայիսի - ասիստենտ

 

4. Հայրապետյան Սուսաննա Սլավայի - ավագ դասախոս

 

5. Հարությունյան Ստանիսլավ Ալեքսանդրի - մ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար 

 

6. ՈՒլուբաբյան Կարեն Գրիգորիի - դոցենտի պաշտոնակատար 

 

7. Առստամյան Արտո Ռուբենի - դոցենտ 

 

8. Բեգլարյան Կամո Խորենի - դոցենտի պաշտոնակատար 

 

9. Գրիգորյան Ռուզաննա Օնիկի - դասախոս 

 

10. Գրիգորյան Արարատ Ռադոմիրի - ասիստենտ

 

11. Պետրոսյան Արթուր Սուրենի - դասախոս

 

12. Ֆիրյան Արայիկ Ռոբերտի - ասիստենտ, ժամավճ. հիմունքներով

 

13. Ավանեսյան Լյոնիկ Լինկոյի - ասիստենտ, ժամավճ. հիմունքներով

 

14. Հակոբյան Արկադի Սեդրակի - ասիստենտ, ժամավճ. հիմունքներով