Արցախի պետական համալսարան

Խորհրդի արձանագրություններ

 

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2022թ. խորհրդի նիստի արձանագրություն N7

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2021թ. խորհրդի նիստի արձանագրություն N6

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2020թ. խորհրդի նիստի արձանագրություն N5

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2020թ. խորհրդի նիստի արձանագրություն N4

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2019թ. խորհրդի նիստի արձանագրություն N3

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2018թ. խորհրդի նիստի արձանագրություն N2

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2017թ. խորհրդի նիստի Արձանագրություն N7

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2016թ. խորհրդի նիստի Արձանագրություն N5  

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2015թ. խորհրդի նիստի Արձանագրություն N4