Արցախի պետական համալսարան

Ուսանողական թերթ «Քո ժամանակը»

    «Քո ժամանակը» ուսանողական ամսաթերթը հրատարակվում է 2014թ-ից: Թերթի էջերում տեղ են գտնում համալսարանի ուսանողների հոդվածներ, բանաստեղծություններ և այլ նյութեր, որոնք իրենց մեջ արտացոլում են կրթական և ուսանողական կյանքի բազմաբնույթ հարցեր, խնդիրներն ու ձեռքբերումները: Այն նպատակ ունի դառնալ ուսանողի ինքնադրսևորման հարթակներից մեկն ու նրա առօրյայի հետաքրքիր ուղեկիցը:

Թերթի խմբագիրն է հանրային կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ, բ.գ.թ. Զարինե Գարեգինի Սառաջյանը:

 

«Քո ժամանակը» №1

«Քո ժամանակը» №2

«Քո ժամանակը»№3

«Քո ժամանակը»№4

«Քո ժամանակը»№5

«Քո ժամանակը», Մարտ/2016թ.

«Քո ժամանակը», Սեպտեմբեր/2018թ.

«Քո ժամանակը», Հոկտեմբեր/2018թ.

«Քո ժամանակը», Նոյեմբեր/2018թ.

«Քո ժամանակը», Դեկտեմբեր/2018թ.

«Քո ժամանակը», Հունվար-Փետրվար/2019

«Քո ժամանակը», Մարտ/2019թ.

«Քո ժամանակը», Ապրիլ/2019թ.

«Քո ժամանակը», Մայիս/2019թ.

«Քո ժամանակը», Սեպտեմբեր/2019թ.

«Քո ժամանակը», Հոկտեմբեր/2019թ.

«Քո ժամանակը», Նոյեմբեր/2019թ.

«Քո ժամանակը», Դեկտեմբեր/2019թ.

«Քո ժամանակը», Հունվար-Փետրվար/2020թ.

«Քո ժամանակը», Մարտ-Ապրիլ-Մայիս/2020թ.

«Քո ժամանակը», Հունիս-Հուլիս/2020թ.

«Քո ժամանակը», Սեպտեմբեր/2020թ.

«Քո ժամանակը», Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր/2020թ.

«Քո ժամանակը», Հունվար-Փետրվար/2021թ.

«Քո ժամանակը», Մարտ/2021թ.

«Քո ժամանակը», Ապրիլ/2021թ.

«Քո ժամանակը», Մայիս/2021թ.

«Քո ժամանակը», Հունիս/2021թ.

«Քո ժամանակը», Սեպտեմբեր/2021թ.

«Քո ժամանակը», Հոկտեմբեր/2021թ.

«Քո ժամանակը», Նոյեմբեր/2021թ.

«Քո ժամանակը», Դեկտեմբեր/2021թ.

«Քո ժամանակը», Հունվար-Փետրվար/2022թ.

«Քո ժամանակը», Մարտ/2022թ.

«Քո ժամանակը», Ապրիլ/2022թ.

«Քո ժամանակը», Մայիս/2022թ.

«Քո ժամանակը», Սեպտեմբեր/2022թ.

«Քո ժամանակը», Հոկտեմբեր/2022թ.

«Քո ժամանակը», Նոյեմբեր/2022թ.

«Քո ժամանակը», Դեկտեմբեր/2022թ.

«Քո ժամանակը», Հունվար-Փետրվար/2023թ.

«Քո ժամանակը», Մարտ/2023թ.

«Քո ժամանակը», Ապրիլ/2023թ.

«Քո ժամանակը», Մայիս/2023թ.