Արցախի պետական համալսարան

Գրքեր

Этнография Нагорного Карабаха, 2022г.

Արցախի ազգագրությունը, 2022թ.

«Արցախի ժողովրդագիտությունը. Բանահյուսություն», հատոր 2(8)

«Արցախի ժողովրդագիտությունը. Բանահյուսություն», հատոր 7

«Արցախի ժողովրդագիտությունը, Ազգագրություն», հատոր 6

«Արցախի ժողովրդագիտությունը, Ազգագրություն», հատոր 5

Ա. Յու. Սարգսյան «Մատենագիտություն Արցախի ազգագրության ուսումնասիրության»

«Արցախի ժողովրդագիտությունը, Ազգագրություն», հատոր 4

«Արցախի ժողովրդագիտությունը, Ազգագրություն», հատոր 3

«Արցախի ժողովրդագիտությունը, Ազգագրություն», հատոր 2

KAZM 1HATOR

 «Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն», հատոր 1

kazm-bararan

Ա.ՅՈՒ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ «Ղարաբաղի բարբառի բառարան»

MATENAGITUTYUN

 Ա.Յու.ՍԱՐԳՍՅԱՆ «ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության»

 MATENAGITUTYUN2

 Ա.Յու.ՍԱՐԳՍՅԱՆ «ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության»

Jamanakacuyckazm

ԱՐՊՀ 2019-2023ԹԹ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-ՊԼԱՆ

RAZMAVARAKAN CRAGIR-kazm

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2019-2023թթ.)