Արցախի պետական համալսարան

 

Հարգելի՛ դիմորդներ,

ընդունելության հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատուին հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 047 95 09 47

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է 2023-2024 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելություն

 

Ի գիտություն ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների 

 

ԱրՊՀ-ն  հայտարարում է 2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթ ըստ կրթական ծրագրերի: Փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի 19-ից 26-ը ԱՀ ԿԳՄՍՆ ԳԹԿ-ում

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2023 -2024 ուստարվա ընդունելություն

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն

 

Արցախի Հանրապետության Կառավարության որոշումը՝ «Վճարովի համակարգում սովորող որոշ խմբերի ուսանողների 2022-2023 ուսումնական տարվա ուսման վարձերի՝ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին»

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Ցուցակ Արցախի պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների

 

Ցուցակ Արցախի պետական համալսարանի հեռակա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուստարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների

 

Ցուցակ Արցախի պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների

 

ԱրՊՀ-ն  հայտարարում է 2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթ՝ ըստ կրթական ծրագրերի

 

Ցուցակ Արցախի պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուստարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների

 

ԱրՊՀ-ն հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելություն

 

Արցախի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի  ընդունելության  քննությունների հարցաշար

 

Արցախի  պետական  համալսարանը  հայտարարում  է   ասպիրանտուրայի   առկա  ուսուցման համակարգի  2022 -2023 ուստարվա ընդունելություն

 

Արցախի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների հարցաշար

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն 

ՑԱՆԿ

Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2022-2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի ընդունելություն

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցման ընդունելության վճարովի թափուր տեղերի մրցույթ

 

Ի գիտություն Արցախի պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի 2021-2022

ուսումնական տարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների

 

2021-2022 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթի արդյունքներ

 

Արցախի  պետական  համալսարանը  հայտարարում  է   ասպիրանտուրայի   առկա  ուսուցման համակարգի  2021 -2022 ուստարվա ընդունելություն

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն 

 

Ընդունելության նոր կարգ 2021-2022 

 

Ցանկ Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերի և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերի

 

Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2021-2022 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը

 

ԱրՊՀ 2020-2021 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների ցուցակ

 

ԱրՊՀ ասպիրանտուրայի 2020-2021 ուստարվա ընդունելության քննությունների ժամանակացույցը

 

ԱրՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուստարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների ցուցակ

 

ԱրՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուստարվա ընդունելության քննությունների արդյունքները

 

ԱրՊՀ մագիստրատուրայի 2020-2021 ուստարվա ընդունելության քննությունների ժամանակացույցը

 

ԱրՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուստարվա ընդունելության քննությունների ժամանակացույցը

 

Ասպիրանտուրայի ընդունելության հարցաշար 2020-2021թթ.

 

ԱրՊՀ-ն հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության վճարովի թափուր տեղերի մրցույթ

 

Ի գիտություն Արցախի պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդների

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն

 

2020-21 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթի արդյունքներ

 

ԱրՊՀ 2020 թ. ընդունելության ներբուհական քննությունների պահանջներն ու գնահատման չափանիշները

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2020 -2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն

 

Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2020-2021 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի և մագիստրատուրայի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկ

 

Ընդունելության նոր կարգ 2020-2021 

 

Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2020-2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ

 

Արցախի պետական համալսարանի 2019-2020 ուս.տարվա ուսման վճարի տարեկան չափերը

 

ԱրՊՀ 2019-2020 ուստարվա առկա ուսուցման ընդունելության թափուր տեղերը` ըստ մասնագիտությունների

 

Ցանկ Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2019-2020 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների, անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերի ու պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերի

 

Ցանկ Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերի ու հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերի 

  

Ցանկ Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացվելիք 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության մասնագիտությունների և պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով տեղերի

 

ՑԱՆԿ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈԻՅՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈԻՍՈԻՑՄԱՆ 2019-2020 ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻԹՅԱՆ ՔՆՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ

 

Արցախի պետական համալսարանի 2018-2019 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերի ցանկ

 

ԱՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության` ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերի և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերի ցանկ 

 

ՑԱՆԿ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈԻՅՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈԻՍՈԻՑՄԱՆ 2018-2019 ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻԹՅԱՆ ՔՆՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

ՑԱՆԿ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈԻՅՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈԻՍՈԻՑՄԱՆ 2017-2018 ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻԹՅԱՆ ՔՆՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2016-2017 ուս. տարվա ընդունելություն  

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է ասպիրանտուրայի 2016-2017 ուս. տարվա ընդունելություն

ԱրՊՀ մագիստրատուրայի 2016-2017 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի ուսման վարձավճարների չափերը`ըստ մասնագիտությունների

ԱրՊՀ մագիստրատուրայի 2016-2017 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ուսման վարձավճարների չափերը`ըստ մասնագիտությունների

 

Հայտարարություն

 

Արցախի պետական համալսարանում սկսված է առկա ուսուցմամբ 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելություն  ԼՂՀ կառավարության կողմից սահմանված  մասնագիտությունների ցանկի և տեղերի համապատասխան:

Դիմորդը պարտավոր է ներկայացնել.

  1. 1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ /պատճեն/
  2. 2.6 լուսանկար /3/4 չափսի/
  3. 3.Լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին
  4. 4.զինվորական ծառայությանն առնչվող փաստաթղթեր
  5. 5.արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են դրանք հավաստող փաստաթղթեր
  6. 6.միջազգային և հանրապետական մրցույթների  /օլիմպիադաներ, փառատոներ/ դիպլոմներ

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս. թ. Մայիսի 5-ից մինչև մայիսի 31-ը:

Տեղեկությունների համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով / 047/ 94-91-50

 

 

  

                             

ՑԱՆԿ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԿԱՆԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ

 

1.ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

1.1.ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Դասիչը

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Պետությոն կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ(անվճար) տեղերը

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով

(վճարովի) տեղերը

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

 

 

 

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

7

18

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

011301.01.6Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

7

18

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

011401.01.6 Կենսաբանություն

10

15

 

011401.02.6 Քիմիա

10

15

 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

10

15

 

011401.04.6 Ֆիզիկա

10

15

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

10

15

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

7

18

 

011401.11.6 Կերպարվեստ

5

10

 

011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն

7

18

 

011401.18.6 Պատմություն

10

15

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

10

15

 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

10

15

 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

10

15

023201.00.6

Լեզվաբանություն

 

 

 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (Ցանգլերեն և հայերեն)

5

20

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 

 

 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

5

20

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

 

 

 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

5

20

032101.00.6

Լրագրություն

 

 

 

032101.01.6 Լրագրություն

5

20

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

 

 

 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում(ըստ ոլորտի)

5

20

041201.00.6

Ֆինանսներ

 

 

 

041201.01.6 Ֆինանսներ(ըստ ոլորտի)

7

23

042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

10

20

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

10

15

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 

 

 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

10

15

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

 

 

 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

5

20

 

Պահուստային տեղեր

10

-

 

ընդամենը

200

410

 

1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

ԴԱՍԻՉԸ

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) տեղերը

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

25

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

011401.01.6 Կենսաբանություն

25

 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

20

 

011401.04.6 Ֆիզիկա

20

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

20

 

011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն

30

 

011401.18.6 Պատմություն

25

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

25

 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

25

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 

 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

25

031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

25

042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

25

053101.00.6

Քիմիա

 

 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

25

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

315

  

 

 

ՔԱՂՎԱԾՔ ԼՂՀ <<ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ՕՐԵՆՔԻՑ

Ց Ա Ն Կ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

1.ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

1.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը,կրթական

ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Մրցութային

Ոչ մրցութային

1

2

3

4

5

6

011201.01.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)**

 

 

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

 

011401.01.6

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)**կամ

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

*011401.02.6

Քիմիա

Ք(գ)

Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.03.6

Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

*011401.04.6

Ֆիզիկա

Ֆ(գ) կամ Մ(գ)

Մ (գ)** կամ Ֆ (գ)**

 

Հլգ(գ)*

*011401.05.6

Մաթեմատիկա

Մ(գ) կամ Ֆ (գ)

Ֆ(գ)** կամ Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.09.6

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

Մասն.

ԸՖՊ

 

Հլգ(գ)*

011401.11.6

Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ(գ)*

011401.16.6

Նախնական զինվորական պատրաստություն

ՆԶՊ(բ)

ԸՖՊ

 

Հլգ(գ)*

011401.18.6

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Հլգ(գ)

 

Օտլ(գ)*

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)**

 

Օտլ(գ)*

011401.20.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

011401.21.6

Անգլերեն  լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

023201.01.6

Թարգմանչական գործ/անգլերեն և հայերեն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

031201.01.6

 

Քաղաքագիտություն

ՀԺՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

032101.01.6

Լրագրություն

ՍԱ(գ)

Հլգ(գ)

 

Օտլ(գ)*

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում/ըստ ոլորտի/

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

041201.01.6

Ֆինանսներ/ ըստ ոլորտի/

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

042101.01.6

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

 

061101.02.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

061105.01.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Ա(գ)կամ ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

*- Նշված մասնագիտություններով ԱրՊՀ առկա ուսուցման համակարգի դիմորդներն անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աստղանիշներով նշված առարկաների համար, որպես մրցութային գնահատական, կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում`տարեկան գնահատականը:

Մրցութային երկու առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդներն օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից:

 

 

 

1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Դասիչը

Մասնագիտությունը,կրթական

ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Մրցութային

Ոչ մրցութային

1

2

3

4

5

6

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ (գ)**

 

 

011401.01.6

Կենսաբանություն

Կ (գ)

Ք(գ)**կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.03.6

Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ (գ)

 

Հլգ(գ)*

011401.04.6

Ֆիզիկա

Ֆ(գ) կամ Մ(գ)

Մ (գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.05.6

Մաթեմատիկա

Մ (գ)կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.16.6

Նախնական զինվորական պատրաստություն

ՆԶՊ(բ)

ԸՖՊ

 

Հլգ(գ)*

011401.18.6

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ)կամ Հլգ(գ)

 

Օտլ(գ)*

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)**

 

Օտլ(գ)*

011401.20.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 

 

 

 

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ (գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

031301.01.6

Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

Կ (գ)**

 

042101.01.6

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

 

053101.02.6

 

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ (գ)** Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

Օգտագործված հապավումներ

(բ)         բանավոր                                    Հլգ                 Հայոց լեզու գրականություն

(գ)         գրավոր                                      Մ                  Մաթեմատիկա

Ա          Աշխարհագրություն                      Մասն.          Մասնագիտական

Անգլ       Անգլերեն                                   ՆԶՊ             Նախնական զինվորական պատրաստություն

Գծ         Գծագրություն                              Նկ                Նկարչություն

Գծն       Գծանկար                                    Ռլ                 Ռուսաց լեզու

Գն         Գունանկար                                 ՍԱ               Ստեղծագործական աշխատանք

ԸՊ     Ընդհանուր պատմություն                   Ք                   Քիմիա

ԸՖՊ   Ընդհանուր ֆիզիկական                    Օտլ                Օտար լեզու****

             պատրաստություն

                                                              Կ         Կենսաբանություն                    

                                                              Ֆ                   Ֆիզիկա

Կոմ.   Կոմպոզիցիա

ՀԺՊ   Հայ  ժողովրդի պատմություն

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն ն ե ր

*Ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

**Վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աստղանիշներով նշված առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում – հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում`տարեկան գնահատականը:

***Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն:

****Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու, Անգլերեն,Գերմաներեն, Ֆրանսերեն):

Օտար լեզու մրցութային կամ ոչ մրցութային քննության կարող է ընտրվել նշված 4 առարկաներից մեկը`դիմորդի հայեցողությամբ: