Արցախի պետական համալսարան

                                                                           Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան երկու անգամ, երկու առանձին հանդեսներով: Դրանք են`
1. «Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր»  Հասարակական գիտություններ: Խմբագիր` Վալերի Ավանեսյան:

Հեռ.` 097241146:

Էլ. փոստ` vm.avanesyan@yahoo.com:
2. «Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր»  Բնական գիտություններ: Խմբագիր` Վալերի Ավանեսյան: Հեռ.`  097241146: Էլ. փոստ` vm.avanesyan@yahoo.com:

Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն համապատասխան ամբիոնի երաշխավորության և արտաքին գրախոսության առկայության դեպքում:
«Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» պարբերականում տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
-հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները կարող են ուղարկվել նաեւ էլեկտրոնային փոստով,
- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի պատասխանատու խմբագիրներին:

 Խ Մ Բ Կ Ո Լ Ե Գ Ի Ա

 

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2023թ. (Պրակ 1) Բնական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2023թ. (Պրակ 1) Հասարակական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2022թ. (Պրակ 2) Բնական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2022թ. (Պրակ 2) Հասարակական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2022թ. (Պրակ 1) Բնական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2022թ. (Պրակ 1) Հասարակական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2021թ. (Պրակ 2) Բնական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2021թ. (Պրակ 2) Հասարակական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2021թ. (Պրակ 1) Բնական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2021թ. (Պրակ 1) Հասարակական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2020թ. (Պրակ 1) Հասարակական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2020թ. (Պրակ 2) Հասարակական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2020թ. (Պրակ 1) Բնական գիտություններ

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2020թ. (Պրակ 2) Բնական գիտություններ

2 hasarak2019

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019թ. Հասարակական գիտություններ

 bnagitakan

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019թ. Բնական գիտություններ

KAZM BNAKAN2019

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

hasarakakan

 ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

KAZM BNAKAN

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2018 Բնական գիտություններ

kazm hasarakakan

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2018 Հասարակական գիտություններ

kazm2017 

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2017 Բնագիտական

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2017 Հումանիտար

kazm texekagir bnagitakan  

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 1/2016 բնագիտական

kazm texekagir humanitar

ԱրՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 1/2016 հումանիտար

 kazm 2015 humanitar        

Գիտական տեղեկագիր1/2015 բնագիտական

Գիտական տեղեկագիր 1/2015 հումանիտար

txekagir bnakan

 Գիտական տեղեկագիր 1/2014 Բնական  

Գիտական տեղեկագիր 1/2014 Հասարակական

 texekagir_min   

Գիտական տեղեկագիր 1/2013

Գիտական տեղեկագիր 2/2013

Գիտական տեղեկագիր 1/2012

Գիտական տեղեկագիր 2/2012

. Գիտական տեղեկագիր 1-2/2011

.Գիտական տեղեկագիր 1/2010

.Գիտական տեղեկագիր 2/2009

.Գիտական տեղեկագիր 2/2008

.Գիտական տեղեկագիր 1/2008

.Գիտական տեղեկագիր 2/2007

.Գիտական տեղեկագիր 1/2007

.Գիտական տեղեկագիր 2/2006

.Գիտական տեղեկագիր 1/2006

.Գիտական տեղեկագիր 2/2005

.Գիտական տեղեկագիր 1/2005

.Գիտական տեղեկագիր 2/2004

.Գիտական տեղեկագիր 1/2004

.Գիտական տեղեկագիր 2003

.Գիտական տեղեկագիր 2002

.Գիտական տեղեկագիր 2001

.Գիտական տեղեկագիր 2000

.Գիտական տեղեկագիր 1999

.Գիտական տեղեկագիր 1998