Արցախի պետական համալսարան
Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնների համար /17.05.2022թ./
Համաձայն 2021-2022 ուստարվա ուսումնական օրացույցի՝ հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ (ամառային) կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կմեկնարկեն մայիսի 23-ից և կտևեն մինչև հունիսի 17-ը, պարապմունքներին զուգահեռ կկազմակերպվի նաև ստուգարքների հանձնման գործընթացը: Պարապմունքներն անց են կացվելու երկհերթ եղանակով: Բանասիրական, բնագիտական, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետներում պարապմունքները կկազմակերպվեն առաջին հերթով, իսկ տնտեսագիտության, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետներում՝ երկրորդ հերթով: Քննաշրջանի կազմակերպման ժամանակացույցը՝ ստորև. Ամառային  կիսամյակ Ուսումնառության սկիզբը 23.05. 2022 Ստուգարքների հանձնում 30.05. 2022-10.06. 2022 Ուսումնառության ավարտ 17.06.2022 Քննաշրջան  13.06. 2022-17.06. 2022 I լուծարք 20.06. 2022-24.06. 2022 II լուծարք 22.08. 2022- 26.08. 2022  
Ապրիլի 29-ին՝ ժամը 11։00-ին, ԱրՊՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի մասնաշենքում պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա «Հայոց պատմություն» առարկայից նախատեսված օլիմպիադայի երկրորդ փուլը: Օլիմպիադային կարող են մասնակցել հանրապետության տարբեր համայնքների հանրակրթական դպրոցների 9-12-րդ դասարանների աշակերտները: Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշակերտները կպարգևատրվեն։
Հանրապետությունում առատ ձյան տեղումների պատճառով ստեղծված իրավիճակի հետ կապված այսօր ԱրՊՀ-ում տեղի է ունեցել ռեկտորատի արտահերթ նիստ, որի ընթացքում որոշվել է. 1. 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին ընթացիկ ստուգումները հետաձգել մեկ շաբաթով և հաստատված (21.03.2022-25. 03.2022) ժամանակահատվածի փոխարեն կազմակերպել սույն թվականի ապրիլի 4-ից 8-ը։ 2. Ուսումնական պարապմունքները շարունակել ըստ գործող դասացուցակի։ 3. Դժվարանցանելի ճանապարհներ ունեցող համայնքներում բնակվող ուսանողների բացակայությունը համարել հարգելի։
Հարգելի’ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ մարտի 28-ից սահմանված կարգով կմեկնարկեն ընթացիկ ստուգումները։ Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է։ Հարգելի կհամարվեն միայն համապատասխան փաստաթղթով հիմնավորված բացակայությունները։   ԱրՊՀ ռեկտորատ
Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի մարտի  22-ին՝ ժամը 11:00-ին, համար 29* լսարանում կկազմակերպվի ուսումնամեթոդական-գիտական  սեմինար «Նեյրոնային ցանցերի մոդելավորման  հիմունքները» թեմայով: Սեմինարը կվարի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Սերյոժա Նիկոլայի Սանդրյանը: Սեմինարին կարող են մասնակցել դասախոսներ, ուսանողներ, ՏՏ ոլորտի մասնագետներ, հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներ և թեմայով հետաքրքրված մասնագետներ:
2022թ. մայիսի 12-ից 13-ը Արցախի պետական համալսարանը կկազմակերպի տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Գիտաժողովն անց է կացվելու գիտական հետևյալ ուղղություններով՝
Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը ուսանողների շրջանում կկազմակերպի օլիմպիադաներ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից, որոնց կարող են մասնակցել տարբեր բուհերի ուսանողներ: Ֆիզիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա մարտի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին: Մաթեմատիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա մարտի 14-ին՝ ժամը 10.00-ին: Օլիմպիադայում մրցանակային տեղերի արժանացած ուսանողները կպարգևատրվեն համալսարանի կողմից: Գրանցվելու և հավելյալ հարցերի համար աշխատանքային ժամերին կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով. 097 23 83 10
ԱրՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի»  ամբիոնը տեղեկացնում է, որ մարտի 10-ին՝ ժամը 9.00-ին,  ԱրՊՀ-ում տեղի  կունենա  ուսանողական օլիմպիադա  «Ծրագրավորումից», որին կարող են մասնակցել ուսանողներ տարբեր բուհերից: Օլիմպիադային կարող են մասնակցել նաև առցանց եղանակով: Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած ուսանողները կպարգևատրվեն: Ցանկացողները կարող են գրանցվել  «Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնում  մինչև մարտի 7-ը: Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով` 097 27 07 02
Հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ ԱրՊՀ ռեկտորատի որոշմամբ սահմանվել է պարտքերի մարման /լուծարքի/ 3-րդ փուլ՝ փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 4-ը ներառյալ՝ վճարովի հիմունքներով: Անհրաժեշտ է քննության ներկայանալ «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում ԱրՊՀ հաշվեհամարին կանոնակարգով սահմանված համապատասխան  վճարի մուծումը հավաստող կտրոնով: Հավելյալ հարցերի համար դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21