Արցախի պետական համալսարան
2023-2024 ուստարում հանրակացարանում բնակվելու համար դիմում ներկայացրած ԱրՊՀ ուսանողներին սենյակների տրամադրման գործընթացը կկազմակերպվի սեպտեմբերի 3-ին։ Թափուր տեղեր մնալու դեպքում այլ բուհերի ուսանողներին սենյակներով ապահովելու համար հավելյալ կտեղեկացնենք։ ԱրՊՀ այն ուսանողները, ովքեր երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված չկարողանան սեպտեմբերի 3-ին ներկայանալ, կարող են դիմել ԱրՊՀ վարչական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին։ Անհրաժեշտ է ներկայացնել փաստաթղթերի բնօրինակները և հինգ ամսվա վարձավճարը (մեկ ամսվա վարձավճարը՝ 9000 ՀՀ դրամ)։ Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել ԱրՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի բաժին, հեռախոս՝ 047 94 91 50 097-21-35-75
Սիրելի՛ դիմորդներ Արցախի պետական համալսարանը ս.թ. հուլիսի 31-ից մինչև օգոստոսի 11-ը կազմակերպում է 2023-2024 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը: Հաշվի առնելով շրջափակման հետևանքով երկրում ստեղծված իրավիճակը՝ փաստաթղթերն ընդունվում են նաև առցանց եղանակով: Փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը կարող եք ուղարկել ggasparian@mail.ru հասցեին կամ 097 25 25 50 համարով WhatsApp-ին՝ քննությունների օրերին ներկայացնելով բնօրինակները: Փաստաթղթերն ընդունվում են հետևյալ կրթական ծրագրերի գծով. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Աշխարհագրություն Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ Պատմություն Հայոց լեզու և գրականություն Ռուսաց լեզու և գրականություն Կենսաբանություն և քիմիա Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ Իրավագիտություն Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Դիմորդները պարտավոր են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը (բնօրինակը), 4 լուսանկար (3X4 սմ չափսի), անձը հաստատող փաստաթուղթ, (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական), սոցիալական քարտ (պատճեն), զինվորական գրքույկ և (կամ) զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին (արական սեռի ներկայացուցիչների համար), սոցիալական վիճակը հաստատող տեղեկանք (առկայության դեպքում), միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ (առկայության դեպքում), տվյալ և նախորդ տարվա միասնական քննությունների վկայագիր (առկայության դեպքում) ներբուհական յուրաքանչյուր քննության մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթեր ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական ՀՀ դրամ /«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում ԱրՊՀ հաշվեհամարին/ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր, Մեկ արագակար: Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 047-91-02-91, 097-25-25-50 հեռախոսահամարներով:  
Հարգելի՛ ուսանողներ, ԱրՊՀ ուսանողական հանրակացարանում 2023-2024 ուստարում բնակվելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև ս․թ․ օգոստոսի 17-ը։ Հաշվի առնելով շրջափակման հետևանքով երկրում ստեղծված իրավիճակը՝ փաստաթղթերն ընդունվում են առցանց եղանակով (բոլոր փաստաթղթերը սկան տարբերակով կամ նկարով ուղարկել), բնօրինակները ներկայացնե’լ սենյակները տրամադրելիս։
ԱրՊՀ հարգելի′ ուսանողներ, Արցախի պետական համալսարանը հրավիրում է մասնակցելու Արցախի Պատարա գյուղի տարածքում կազմակերպվող ուսանողական միջազգային ամառային վրանային ճամբարին, որը տեղի կունենա հուլիսի 15-ից 25-ը:Ճամբարի մասնակիցները հնարավորություն կունենան Պատարայի գեղատեսիլ բնության գրկում վայելելու իրենց ամառային հանգիստը, ինչպես նաև մասնակցելու պաշտոնական հանդիպումների, հրատապ թեմաներով դասախոսությունների, բանավեճերի ու քննարկումների, ճանաչողական արշավների, էքսկուրսիաների, մարզական և մշակութային ծրագրերի: Հայտերն ընդունվում են մինչև հունիսի 13-ից մինչև հունիսի 30-ը ԱրՊՀ ՈՒՀՏԱ և կարիերայի բաժնում՝ աշխատանքային ժամերին /վարչական շենք, 3-րդ հարկ/: Անհրաժեշտ է ներկայացնել ուսանողական տոմսի և անձնագրի պատճենները: Լրացուցիչ հարցերի համար կարող եք զանգահարել +374 97 57 76 60 հեռախոսահամարով:
Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն                                           Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները պարտավոր են ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. դիմում-հայտ, որտեղ դիմորդը կարող է նշել առավելագույնը 3 մագիստրոսական ծրագիր, բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրանց հավելվածի (միջուկի) պատճենները, 3 լուսանկար (3×4) չափսի, անձնագրի պատճենը, ինքնակենսագրություն, հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկը (դրանց առկայության դեպքում), զինվորական գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), փաստաթղթերի ընդունելության և ձևակերպման համար՝ 1500 դրամ, քննությունների կազմակերպման և անցկացման համար՝ ևս 1500 դրամ (գանձվող վճարի անդորրագիրը): Անկախ մրցույթին կամ քննությանը մասնակցելու հանգամանքից ու արդյունքից` վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ: Արագակար Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ԱրՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժին կամ զանգահարել  0479 7 12 14 հեռախոսահամարին:  
Սիրելի՛ համալսարանականներ, Մայիսի 30-ին՝ ժամը 17:00-ին, Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում տեղի կունենա ԱրՊՀ ուսանողների նախաձեռնած «Ուսանողական գարուն» միջոցառումը: Մուտքն ազատ է:
Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնների համար /24.05.2023թ./
ԱրՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ համաձայն ԱրՊՀ ուսումնական օրացույցի՝ 2022-2023 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ (ամառային) կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կմեկնարկեն մայիսի 22-ից և կտևեն մինչև հունիսի 9-ը, պարապմունքներին զուգահեռ կկազմակերպվի նաև ստուգարքների հանձնման գործընթացը: Քննաշրջանը կմեկնարկի հունիսի 12-ից և կտևի մինչև հունիսի 16-ը: Առաջին լուծարքի փուլը կկազմակերպվի հունիսի 19-ից մինչև 23-ը, իսկ երկրորդ փուլը՝ օգոստոսի 21-ից 25-ը:
ԱրՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը, համագործակցելով ՈւԳԸ հետ, կազմակերպում է ուսանողական թիմային օլիմպիադա մաթեմատիկայից:   Օլիմպիադան տեղի կունենա ս.թ. մայիսի 4-ին՝ ժամը 13:00-ին: Օլիմպիադային կարող են մասնակցել տարբեր մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսանողներից կազմված թիմերը:   Գրանցվելու համար մինչև ս.թ. մայիսի 3-ը կարող եք դիմել ԱրՊՀ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոն՝ ներկայացնելով թիմի կազմը:
Հարգելի’ համալսարանականներ,ապրիլի 7-ին՝ ժամը 12:00-ին, Ստեփանակերտի եղբայրական հուշահամալիրում կկայանա ակցիա՝ Ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ, որը 2022 թ. դեկտեմբերի 12-ից առ այսօր շրջափակել է Արցախի Հանրապետությունը՝ արգելափակելով Արցախը Մայր Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը։
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21