Արցախի պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը հանրակրթական դպրոցների աշակերտների շրջանում կկազմակերպի օլիմպիադաներ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից, որոնց կարող են մասնակցել 9-12-րդ դասարանների աշակերտները: Ֆիզիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա փետրվարի 26-ին՝ ժամը 10:00-ին: Մաթեմատիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա մարտի 5-ին՝ ժամը 10.00-ին: Օլիմպիադայում մրցանակային տեղերի արժանացած աշակերտները կպարգևատրվեն համալսարանի կողմից: Հավելյալ հարցերի համար աշխատանքային ժամերին կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով. 097 23 83 10
Սիրելի՛ ուսանողներ, 2021-2022  ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի պարապմունքները կմեկնարկեն փետրվարի 7-ից՝ երկհերթ եղանակով: Առաջին հերթով կկազմակերպվեն բանասիրական, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետների, իսկ երկրորդ հերթով՝ տնտեսագիտության, բնագիտական, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետների պարապմունքները: Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
2021-2022 ուստարում ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչված ուսանողների ակադեմիական արձակուրդը ձևակերպելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի փետրվարի 10-ը ԱրՊՀ գրասենյակ /վարչական շենք, 3-րդ հարկ/ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. -զորակոչված ուսանողի ծնողի անձնագրի պատճեն, - ուսանողի ծննդյան վկայականի պատճեն, - ծառայության անցնելու վերաբերյալ զինկոմիսարիատից տրված տեղեկանք, -դիմում: Նշված փաստաթղթերը կարող են գրասենյակ ներկայացնել զորակոչված ուսանողների ծնողները կամ հարազատները:
Հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ, համաձայն ԱՀ Կառավարության 2009 թ. հունիսի 9-ի N364-Ն որոշման, պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերում ԱրՊՀ -ում սովորող ԱՀ շրջանների ուսանողներին ճանապարհածախսի նպատակով դրամական փոխհատուցում տալու (5500 դրամ գումարի չափով) համար անհրաժեշտ է համապատասխան տեղեկանքները ներկայացնել մինչև փետրվարի 21-ը (ներառյալ): Հավելյալ հարցերի համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով +374 47 940443-118
ԱրՊՀ հարգելի´ շրջանավարտներ, ռեկտորատի որոշման համաձայն պատերազմի պատճառով կորցրած դիպլոմների կրկնօրինակները համալսարանից անվճար հիմունքներով ստանալու համար դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվել մարտի 1-ը: Մարտի 1-ից հետո ներկայացրած դիմումների դեպքում գործելու է դիպլոմների կրկնօրինակների տրման ԱրՊՀ գիտական խորհրդի հաստատած կարգը, ըստ որի՝ դիպլոմը կորցնելու դեպքում կրկնօրինակը տրվում է՝ ինքնարժեքից երեք անգամ ավելի գումար վճարելու դեպքում: Հավելենք, որ մինչ այժմ անվճար հիմունքներով դիպլոմների կրկնօրինակները ստանալու համար ներկայացվել է 544 դիմում, որի հիման վրա լրացվել և պատրաստ է 544 դիպլոմի կրկնօրինակ, որից 361 շրջանավարտ արդեն ստացել են կրկնօրինակները, իսկ 183-ը պիտի դեռ ստանան: Դիպլոմների կրկնօրինակները ստանալու համար դիմում ներկայացրած շրջանավարտները կարող են ներկայանալ ԱրՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժին և ստանալ իրենց ավարտական վկայականների կրկնօրինակները՝ ներկայացնելով անձնագիրը:
ԱրՊՀ վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողներին տեղեկացնում ենք, որ ԱրՊՀ ռեկտորատի որոշմամբ ուսման վճարների մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) համար անհրաժեշտ տեղեկանքների ու փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել հունվարի 28-ը (ներառյալ): Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
ԱրՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի «Աշխարհագրության» ամբիոնը կազմակերպում է անվճար պարապմունքներ` աշխարհագրություն առարկայի 2022-2023 ուս. տարվա դիմորդների ընդունելության համար: Ամբիոնը տրամադրում է իր ձեռքի տակ ունեցած շտեմարանները և անհրաժեշտ գրականությունը` միասնական քննությունները հաղթահարելու համար:Ցանկացողները կարող են դիմել «Աշխարհագրության» ամբիոն:Հեռախոս՝ 093 28 04 34:
Հունվարի 28-ին՝ ժամը 10:00-ին, Արցախի պետական համալսարանում պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա օլիմպիադա «Հայոց պատմություն» առարկայից: Օլիմպիադային կարող են մասնակցել հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 9-12-րդ դասարանների աշակերտները: Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշակերտները կպարգևատրվեն համալսարանի կողմից: Հավելյալ հարցերի համար կարող եք դիմել պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ., դոցենտ Նունե Սարումյանին կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով. 097 28 12 20 094 66 23 35
Սիրելի’ ուսանողներ, համաձայն ԱրՊՀ գիտխորհրդի կողմից հաստատված 2021-2022 ուսումնական տարվա ԱրՊՀ ուսումնական գործունեության օրացույցի` հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակի (ձմեռային) պարապմունքները կմեկնարկեն հունվարի 10-ից և կտևեն երեք շաբաթ, իսկ 4-րդ շաբաթը կլինի քննաշրջան, որի ընթացքում կկազմակերպվեն ստուգումները։ Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ։
Սիրելի՛ ուսանողներ. Դեկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 17.00-ին, տեղի կունենա առցանց հանդիպում  «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում հիմնադրամի գործունեությունը եւ Առաջնորդության զարգացման ծրագիրը կներկայացվի Արցախի պետական համալսարանի չորրորդ կուրսի ուսանողներին։ Հանդիպման zoom հղումը գրանցման հղումը  Հանդիպման ընթացքում ցանկալի է ունենալ ստորեւ նշված ֆակուլտետների/ամբիոնների չորրորդ կուրսի ուսանողների մասնակցությունը՝ Մաթեմատիկայի ամբիոն Ֆինանսահաշվային ամբիոն Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն Ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի ամբիոն Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն Աշխարհագրության ամբիոն Բանասիրական ֆակուլտետ Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոն
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21