Արցախի պետական համալսարան
ԱրՊՀ հեռակա համակարգ ընդունված առաջին կուրսեցիների համար հոկտեմբերի 31-ից կսկսվեն մեկնարկային պարապմունքները: Դասընթացները կազմակերպվելու են երկու շաբաթ և տևելու են մինչև նոյեմբերի 11-ը: Պարապմունքները կկազմակերպվեն երկհերթ եղանակով. բանասիրական, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետները՝ առաջին հերթով, իսկ բնագիտական, տնտեսագիտության, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետները՝ երկրորդ հերթով: Հեռակա համակարգի առաջին կիսամյակի հիմնական դասընթացները մեկնարկելու են հունվարի 9-ից՝ շարունակվելով մինչև հունվարի 27-ը:
Արցախի պետական համալսարանը հոկտեմբերի 3-ից 15-ը նախաձեռնում է հանդիպումներ ԱՀ և ՀՀ պետական և քաղաքական գործիչների հետ՝ «Արցախ. նոր մարտահրավերներ և հաղթահարման ուղիներ» խորագրով: Համապատասխան գործիչներին խնդրում ենք դիմել ԱրՊՀ՝ զանգահարելով +37447 94-04-91 +37447 97-12-14 հեռախոսահամարներին կամ գրել rector@asu.am էլեկտրոնային հասցեին:
ԱրՊՀ հոգեբանական կենտրոնը, «Էրուդիցիա» և « էմպաթիա» հոգեբանական կենտրոնները, Ինտեգրատիվ հոգեթերապիայի միությունը` (IPP, Society for Integrative Psychotherapy, SIP), ձգտելով համախմբել հետազոտողներին և մասնագետներին՝ կիսելու իրենց փորձը հոգեթերապիայի տարբեր դպրոցների սկզբունքների ինտեգրման վերաբերյալ, 2022թ. սեպտեմբերի 26-ին ԱրՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում համատեղ կազմակերպում են հանդիպում-քննարկում` նպատակ ունենալով օգնելու ուսանողներին և մասնագետներին՝ զարգացնելու իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները, ձևավորելու համագործակցային հարթակ:
Գորիսի պետական համալսարանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-28-ը կազմակերպում է  «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական 2-րդ գիտաժողովը՝ նվիրված Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 55-ամյակին: Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Հայաստանի, Արցախի, ինչպես նաև արտասահմանյան գիտակրթական կազմակերպությունների գիտնականները, մասնագետները, ասպիրանտներն ու հայցորդները:
«Քաղաքացիական հաբ» հասարակական կազմակերպությունը, համագործակցելով Արցախի պետական համալսարանի և Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի հետ, հայտարարում է հետազոտական աշխատանքների մրցույթ։ Մրցույթը նախատեսված է Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների համար։ Խրախուսվում է ուսանողների լայն մասնակցությունը՝ անկախ մասնագիտությունից և գիտական աստիճանից։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել հետազոտական և վերլուծական մտքի կարողություններ՝ միևնույն ժամանակ աշխատելով տարբեր աղբյուրների հետ։ Հետազոտական աշխատանքները պետք է առնչվեն, առանց սահմանափակվելու, հետևալ թեմաներից որևէ մեկին.
Հարգելի՛ ուսանողներ, ԱրՊՀ ուսանողական հանրակացարանում 2022-2023 ուստարում բնակվելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև ս․ թ․ օգոստոսի 26-ը՝ ժամը 17։00-ն։ ԱրՊՀ հանրակացարանի սենյակների տրամադրումը կմեկնարկի օգոստոսի 30-ին` ժամը 10:00-ից: Համաձայն կանոնակարգի` հանրակացարանում բնակվելու համար ուսանողը պետք է. -լրացնի սահմանված ձևի դիմում` կցելով հետևյալ փաստաթղթերը.     տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից (բռնատեղահանվածի դեպքում՝ տեղեկանք, որտեղ նշված լինի և’ ներկայիս բնակության վայրը, և’ որտեղից է բռնատեղահանված). տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ. կարգավիճակը հաստատող տեղեկանք (այլ փաստաթղթեր)․ 2 լուսանկար 3x4 չափի: 5.անձնագրի (ծննդյան վկայականի) պատճենը։ Հանրակացարանում բնակվելու ամսական վարձավճարի չափը՝ 9 000 ՀՀ դրամ: Վճարման եղանակը՝ 5-ամսյա կամ 10-ամսյա կտրվածքով: Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել ԱրՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի բաժին, հեռախոս՝ 047 94 91 50։
Հարգելի դիմորդներ, համաձայն Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգի՝ ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդները պետք է մինչև ս.թ. օգոստոսի 5-ը ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովին ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.  
Արցախի պետական համալսարանը ս.թ. հուլիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 12-ը կազմակերպում է 2022-2023 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը հետևյալ կրթական ծրագրերի գծով. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ Պատմություն Հայոց լեզու և գրականություն Ռուսաց լեզու և գրականություն Կենսաբանություն և քիմիա Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ Իրավագիտություն Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Դիմորդները պարտավոր են ներկայացնել
Արցախի  պետական  համալսարանը  հայտարարում  է   ասպիրանտուրայի   առկա  ուսուցման համակարգի  2022 -2023 ուստարվա ընդունելություն: Ասպիրանտուրայի  փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. օգոստոսի  10-ից մինչև օգոստոսի 20-ը:            Քննությունները կկազմակերպվեն  ս.թ. սեպտեմբեր ամսում:    
Սույն թվականի մայիսի 17-ին հայտարարվել էր Արցախի պետական համալսարանի բնագիտական, տնտեսագիտության, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետների դեկանների  թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթ, որի համար թեկնածուների հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ էր սահմանվել ս.թ. հունիսի 16-ը: Ըստ  ԱրՊՀ գիտքարտուղար Գայանե Մարգարյանի տեղեկատվության՝ բնագիտական ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար ներկայացվել է մեկ հայտ՝ ք.գ.թ., դոցենտ Արթուր Ավետիսյանի կողմից, տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի համար՝ մեկ հայտ՝  տ.գ.թ., դոցենտ Ռուզաննա Մանգասարյանի կողմից, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի համար ներկայացվել է երկու հայտ՝ պ.գ.թ., դոցենտ  Արմինե Խաչատրյանի և պ.գ.թ., դոցենտ Նունե Սարումյանի կողմից: Փաստաթղթերն ընթացքավորվել են գործող կարգի պահանջներին համապատասխան:                                                                                                             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21