Արցախի պետական համալսարան
Հարգելի’ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ մարտի 28-ից սահմանված կարգով կմեկնարկեն ընթացիկ ստուգումները։ Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է։ Հարգելի կհամարվեն միայն համապատասխան փաստաթղթով հիմնավորված բացակայությունները։   ԱրՊՀ ռեկտորատ
Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի մարտի  22-ին՝ ժամը 11:00-ին, համար 29* լսարանում կկազմակերպվի ուսումնամեթոդական-գիտական  սեմինար «Նեյրոնային ցանցերի մոդելավորման  հիմունքները» թեմայով: Սեմինարը կվարի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Սերյոժա Նիկոլայի Սանդրյանը: Սեմինարին կարող են մասնակցել դասախոսներ, ուսանողներ, ՏՏ ոլորտի մասնագետներ, հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներ և թեմայով հետաքրքրված մասնագետներ:
2022թ. մայիսի 12-ից 13-ը Արցախի պետական համալսարանը կկազմակերպի տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Գիտաժողովն անց է կացվելու գիտական հետևյալ ուղղություններով՝
Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը ուսանողների շրջանում կկազմակերպի օլիմպիադաներ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից, որոնց կարող են մասնակցել տարբեր բուհերի ուսանողներ: Ֆիզիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա մարտի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին: Մաթեմատիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա մարտի 14-ին՝ ժամը 10.00-ին: Օլիմպիադայում մրցանակային տեղերի արժանացած ուսանողները կպարգևատրվեն համալսարանի կողմից: Գրանցվելու և հավելյալ հարցերի համար աշխատանքային ժամերին կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով. 097 23 83 10
ԱրՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի»  ամբիոնը տեղեկացնում է, որ մարտի 10-ին՝ ժամը 9.00-ին,  ԱրՊՀ-ում տեղի  կունենա  ուսանողական օլիմպիադա  «Ծրագրավորումից», որին կարող են մասնակցել ուսանողներ տարբեր բուհերից: Օլիմպիադային կարող են մասնակցել նաև առցանց եղանակով: Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած ուսանողները կպարգևատրվեն: Ցանկացողները կարող են գրանցվել  «Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնում  մինչև մարտի 7-ը: Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով` 097 27 07 02
Հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ ԱրՊՀ ռեկտորատի որոշմամբ սահմանվել է պարտքերի մարման /լուծարքի/ 3-րդ փուլ՝ փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 4-ը ներառյալ՝ վճարովի հիմունքներով: Անհրաժեշտ է քննության ներկայանալ «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում ԱրՊՀ հաշվեհամարին կանոնակարգով սահմանված համապատասխան  վճարի մուծումը հավաստող կտրոնով: Հավելյալ հարցերի համար դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
ԱրՊՀ կենսաբանության և քիմիայի  ամբիոնը հանրակրթական դպրոցների աշակերտների շրջանում կկազմակերպի օլիմպիադա «Կենսաբանություն» առարկայից, որին կարող են մասնակցել 9-12-րդ դասարանների աշակերտները: Օլիմպիադան տեղի կունենա մարտի 15-ին՝ ժամը 10:00-ին: Օլիմպիադայում մրցանակային տեղերի արժանացած աշակերտները կպարգևատրվեն համալսարանի կողմից: Հավելյալ հարցերի և օլիմպիադային մասնակցելու հայտագրման համար աշխատանքային ժամերին կարող եք զանգահարել կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ  Ա. Թորոսյանին՝ հետևյալ հեռախոսահամարով. 097 26 23 56
Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի փետրվարի 15-ին՝ ժամը 14:30-ին, համար 26 լսարանում կկազմակերպի ուսումնամեթոդական սեմինար «Վիճակագրական օրինաչափությունները ֆիզիկայում» թեմայով: Սեմինարը կվարի մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս, ֆ.մ.գ.թ., պրոֆեսոր Կարեն Սարգսի Արամյանը: Սեմինարին կարող են մասնակցել բուհերի ուսանողներ, հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներ և թեմայով հետքրքրվածներ:
Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը հանրակրթական դպրոցների աշակերտների շրջանում կկազմակերպի օլիմպիադաներ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից, որոնց կարող են մասնակցել 9-12-րդ դասարանների աշակերտները: Ֆիզիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա փետրվարի 26-ին՝ ժամը 10:00-ին: Մաթեմատիկայից օլիմպիադան տեղի կունենա մարտի 5-ին՝ ժամը 10.00-ին: Օլիմպիադայում մրցանակային տեղերի արժանացած աշակերտները կպարգևատրվեն համալսարանի կողմից: Հավելյալ հարցերի համար աշխատանքային ժամերին կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով. 097 23 83 10
Սիրելի՛ ուսանողներ, 2021-2022  ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի պարապմունքները կմեկնարկեն փետրվարի 7-ից՝ երկհերթ եղանակով: Առաջին հերթով կկազմակերպվեն բանասիրական, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետների, իսկ երկրորդ հերթով՝ տնտեսագիտության, բնագիտական, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետների պարապմունքները: Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21