Արցախի պետական համալսարան

Հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ ԱրՊՀ ռեկտորատի որոշմամբ սահմանվել է պարտքերի մարման /լուծարքի/ 3-րդ փուլ՝ փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 4-ը ներառյալ՝ վճարովի հիմունքներով:

Անհրաժեշտ է քննության ներկայանալ «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում ԱրՊՀ հաշվեհամարին կանոնակարգով սահմանված համապատասխան  վճարի մուծումը հավաստող կտրոնով:

Հավելյալ հարցերի համար դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ: