Արցախի պետական համալսարան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

(վարչական մասնաշենք, 3-րդ հարկ)

Բաժնի պետ` Իրինա Սերգեյի Խաչատրյան

ԻՌԱ

 Բաժինն ունի` 1 ավագ տեսուչ, 3 տեսուչ, 2 օպերատոր

ՈՒսումնամեթոդական բաժինը ԱրՊՀ առանցքային բաժիններից մեկն է: Բաժինը սերտորեն համագործակցում է համալսարանի ֆակուլտետների, ամբիոնների հետ և իրականացնում է ուսանողների հաշվառում, հրամանագրում, ուսանողների ուսման վարձերի զեղչեր (ռեկտորատի որոշմամբ), նշանակում է թոշակներ, նպաստներ և այլն:

հեռ.+37447940443118