Արցախի պետական համալսարան

2022թ. մայիսի 12-ից 13-ը Արցախի պետական համալսարանը կկազմակերպի տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Գիտաժողովն անց է կացվելու գիտական հետևյալ ուղղություններով՝

Ֆիզիկամաթեմատիկական և բնագիտական գիտություններ՝

 • Մաթեմատիկա
 • Ինֆորմատիկա և տեխնիկական գիտություններ
 • Ֆիզիկատեխնիկական գիտություններ
 • Կենսաբանական և քիմիական գիտություններ
 • Աշխարհագրություն

Սոցիալ-հումանիտար գիտություններ՝

 • Փիլիսոփայություն, քաղաքագիտական և պատմական գիտություններ
 • Տնտեսական գիտություններ
 • Իրավաբանական գիտություններ
 • Բանասիրական և լեզվաբանական գիտություններ
 • Հոգեբանություն
 • Արևելագիտություն
 • Մանկավարժություն

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոնային տարբերակով artsakh.asu.sss@gmail.com  և printery.asu.@mail.ru էլ. հասցեներին ուղարկել.

 1. Գիտաժողովի մասնակցության հայտը /ձևը կցվում է/՝ մինչև ս.թ. մարտի 30-ը
 2. Հոդվածի տեքստը՝ մինչև ս.թ. ապրիլի 30-ը:

Գիտաժողովին կարելի է մասնակցել առկա և հեռակա ձևով: Գիտաժողովի նյութերը կտպագրվեն առանձին ժողովածուով: Գիտաժողովի բոլոր ծախսերը հոգում են մասնակիցները։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք գրել artsakh.asu.sss@gmail.com  հասցեին, կամ զանգահարել + 374 97 57 10 27 (Տաթևիկ Ղահրամանյան) հեռախոսահամարին:

 

Մասնակցելու պահանջները 

 • Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով:
 • Հոդվածը պետք է ներառի երեք լեզուներով գրված ամփոփագիր /50-60 բառ/ և բանալի բառեր /մինչև 10 բառ/:
 • Հոդվածի հետ ներկայացվում է արձանագրություն, քաղվածք այն ամբիոնից, որտեղ կատարվել ու քննարկվել է աշխատանքը:
 • Հղումները կատարվում են հոդվածի վերջում՝ հղումների ցանկում նշելով օգտագործված աղբյուրի էջը, հերթական համարը, հումանիտար գիտությունների համար նպատակահարմար է հղումները կատարել նույն էջում:
 • Հոդվածի ծավալը չպետք է գերազանցի 10 էջը:
 • Բոլոր կողմերից տեքստի լուսանցքները պետք է լինեն 20 մմ:
 • Շարվածքի տառատեսակը. հայերեն՝ Sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman: Հիմնական տառաչափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը՝ 1,5, պարբերության խորքը՝ 10մմ:
 • Հոդվածը ստորագրվում է բոլոր հեղինակների կողմից:
 • Վերջում նշվում է ուսման վայրը, ղեկավարի գիտական աստիճանը, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը:

Հոդվածների հեղինակները պատասխանատվություն են կրում ներկայացված նյութերի բովանդակության ու գրագիտության համար:

Գիտաժողովի մասնակցության հայտ