Արցախի պետական համալսարան

Հարգելի դիմորդներ, համաձայն Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգի՝ ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդները պետք է մինչև ս.թ. օգոստոսի 5-ը ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովին ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 

  1. միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը (բնօրինակը),
  2. 4 լուսանկար (3X4 սմ չափսի),
  3. անձը հաստատող փաստաթուղթ, (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական), սոցիալական քարտ (պատճեն),
  4. զինվորական գրքույկ և (կամ) զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին (արական սեռի ներկայացուցիչների համար),
  5. սոցիալական վիճակը հաստատող տեղեկանք (առկայության դեպքում),
  6. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ (առկայության դեպքում),
  7. տվյալ և նախորդ տարվա միասնական քննությունների վկայագիր (առկայության դեպքում),
  8. փաստաթղթեր ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500 ՀՀ դրամ /«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում ԱրՊՀ հաշվեհամարին/ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր,
  9. մեկ արագակար:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել

047-95-09-47 հեռախոսահամարով: