Արցախի պետական համալսարան

Հարգելի՛ ուսանողներ,

ԱրՊՀ ուսանողական հանրակացարանում 2022-2023 ուստարում բնակվելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև ս․ թ․ օգոստոսի 26-ը՝ ժամը 17։00-ն։

ԱրՊՀ հանրակացարանի սենյակների տրամադրումը կմեկնարկի օգոստոսի 30-ին` ժամը 10:00-ից:

Համաձայն կանոնակարգի` հանրակացարանում բնակվելու համար ուսանողը պետք է.

-լրացնի սահմանված ձևի դիմում` կցելով հետևյալ փաստաթղթերը.

 

 

  1. տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից (բռնատեղահանվածի դեպքում՝ տեղեկանք, որտեղ նշված լինի և’ ներկայիս բնակության վայրը, և’ որտեղից է բռնատեղահանված).
  2. տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ.
  3. կարգավիճակը հաստատող տեղեկանք (այլ փաստաթղթեր)․
  4. 2 լուսանկար 3x4 չափի:

5.անձնագրի (ծննդյան վկայականի) պատճենը։

  • Հանրակացարանում բնակվելու ամսական վարձավճարի չափը՝ 9 000 ՀՀ դրամ:
  • Վճարման եղանակը՝ 5-ամսյա կամ 10-ամսյա կտրվածքով:

Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել ԱրՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի բաժին, հեռախոս՝ 047 94 91 50։