Արցախի պետական համալսարան
ԱրՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ համաձայն ԱրՊՀ ուսումնական օրացույցի՝ 2022-2023 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ (ամառային) կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կմեկնարկեն մայիսի 22-ից և կտևեն մինչև հունիսի 9-ը, պարապմունքներին զուգահեռ կկազմակերպվի նաև ստուգարքների հանձնման գործընթացը:
Քննաշրջանը կմեկնարկի հունիսի 12-ից և կտևի մինչև հունիսի 16-ը:
Առաջին լուծարքի փուլը կկազմակերպվի հունիսի 19-ից մինչև 23-ը, իսկ երկրորդ փուլը՝ օգոստոսի 21-ից 25-ը: