Արցախի պետական համալսարան

Ֆիզիկական դաստիարակության և նախնական զինվորական պատրաստության ամբիոն

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ (առկա)

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ (հեռակա)

Նախնական զինվորական պատրաստություն (առկա)

Նախնական զինվորական պատրաստություն (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

Ամբիոնի վարիչ` Սուսաննա Սլավայի Հայրապետյան, մ.գ.թ., ավագ դասախոս

Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնը կազմավորվել է 1974թ.: 1993թ-ից գործել է որպես ֆիզիկական դաստիարակության և նախնական ռազմական պատրաստության ամբիոն, 1993թ. օգոստոսի 19-ից` որպես առանձին ֆիզդաստիարակության և առանձին` Նախնական զինվորական պատրաստության մինչև 01.02.1994թ. ամբիոններ: 2008թ. օգոստոսի 25-ից Մարմնակրթության ամբիոնը բաժանվել է Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի և Նախնական ռազմական պատրաստության ամբիոնի: Ամբիոնների վերջին միավորումը տեղի է ունեցել 31.08.2018թ.:

 

  Դասախոսական կազմը

Այդինյան Շահեն Վարդանի - դեկան, ավագ դասախոսի պաշտ.

Գրիգորյան Մավրիկ Վաղարշակի - ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Մարդիյան Հովարդ Արամայիսի - ասիստենտ

Հայրապետյան Սուսաննա Սլավայի - մ.գ.թ., ամբ. վարիչ, ավագ դասախոս

ՈՒլուբաբյան Կարեն Գրիգորիի - դոցենտի պաշտոնակատար 

Առստամյան Արտո Ռուբենի - դոցենտ 

Բեգլարյան Կամո Խորենի - դոցենտի պաշտոնակատար 

Գրիգորյան Ռուզաննա Օնիկի - դասախոս 

Գրիգորյան Արարատ Ռադոմիրի - ասիստենտ

Պետրոսյան Արթուր Սուրենի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Ֆիրյան Արայիկ Ռոբերտի - հ.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ.

Ավանեսյան Լյոնյա Լենկոյի - ասիստենտ

Հարությունյան Վլադիմիր Սերգեյի - ասիստենտ

Բեգլարյան Սամվել Իշխանի - ասիստենտ