Արցախի պետական համալսարան

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Հոգեբանություն (առկա)

Հոգեբանություն (հեռակա)

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (առկա)

Տարրական մանկավարժություն  և մեթոդիկա (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Հոգեբանություն

Ընդհանուր մանկավարժություն (առկա)

Ընդհանուր մանկավարժություն (հեռակա)

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը կազմավորվել  է 1974թ-ին:

Ամբիոնի վարիչ` Բաղդասարյան Էլլադա Զավենիմ.գ.թ., դոցենտ:

Դասախոսական կազմ

Բաղդասարյան Էլլադա Զավենի - մ.գ.թ., դոցենտ

Թովմասյան Արկադի Վարդանի - մ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտ.

Աբալյան Արմենուհի Վաղարշակի - մ.գ.թ., դոցենտ

Բաղդասարյան Արմինե Ռուբիկի - մ.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ.

Յարամիշյան Վիտյա Բենիկի - պրոռեկտոր, հ.գ.թ., դոցենտի պաշտ. 

Սարգսյան Ժենյա Հակոբջանի - դոցենտի պաշտ.

Ավանեսյան Արմինե Մարտինի - ավագ դասախոս

Մկրտչյան Իննա Լևոնի - դասախոս

Ավագիմյան Ռոզա Բորիսի - դասախոս

Հարությունյան Ռոզալյա Վիտալիի - դասախոս

Ղարախանյան Լուսինե Գաչայի - հ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Մխիթարյան Արզիկ Մարտիրոսի - հ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտ.

Հայրապետյան Սուսաննա Համլետի - ասիստենտ, ժամավճ. հիմ.

Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի - մ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Հովսեփյան Սուսաննա Ալեքսանդրի - ասիստենտ

Գրիգորյան Լյուդմիլա Երվանդի - ասիստենտ

Ադամյան Արմինե Արտակի - ասիստենտ

Գասպարյան Մարիամ Վլադիմիրի - ասիստենտ

Աղաբաբյան Մարիամ Վաչիկի - ասիստենտ