Արցախի պետական համալսարան

Գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոն

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Հայոց լեզու և գրականություն (առկա)

Հայոց լեզու և գրականություն (հեռակա)

Լրագրություն

Մագիստրատուրա

Հայ գրականության պատմություն

Լրագրություն

1974թ.  ձևավորվել են համալսարանի առաջին ամբիոնները՝ հայոց լեզվի և գրականության ու ռուսաց և օտար լեզուների:    Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը  2002թ.  վերակազմավորվեց  հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  ու  գրականության և ժուռնալիստիկայի  ամբիոնների: 

Ամբիոնի վարիչ` Նոնա Ռաֆիկի Դավթյան,

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը  


Դավթյան Նոնա Ռաֆիկի - բ.գ.թ., ավագ դասախոս   
Ավանեսյան Նարինե Արարատի - բ.գ.թ., դոցենտ   
Աթայան Անահիտ Միքայելի - բ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտ.

Խանյան Սոկրատ Աղալարի - բ.գ.դ., պրոֆեսորի պաշտ.   
Բալայան Զինաիդա Վանիի - բ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.  
Խաչատրյան Սիլվա Եղիշեյի - բ.գ.թ., դոցենտ   
Առաքելյան Վալյա Արտաշի - բ.գ.թ., ավագ դասախոս   
Աբրահամյան Օֆելյա Ներսեսի - բ.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ,   
Լալայան Գայանե Ստեփանի - բ.գ.թ., ավագ դաս, պաշտ,   
Սողոմոնյան Տաթևիկ Գառնիկի - բ.գ.թ., դասախոս   

Համատեղությամբ աշխատողներ

Սառաջյան Զարինե Գարեգինի - բ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

ժամավճարային հիմունքներով աշխատողներ

Ղուլյան Արտակ Կամոյի  -  բ.գ.թ. դոցենտի պաշտ.                   

Գաբրիելյան Կիմ Եղիշեի - բ.գ.թ. ավագ դաս.պաշտ.                                    

Դոլուխանյան Անուշ Վլադիմիրի -  ասիստենտ                                    

Ավետիսյան Հրայր Համլետի  - ասիստենտ                           

Դավթյան Մերի Ռոբիկի - ասիստենտ                                              

Պողոսյան Տաթևիկ Կարոյի -  ասիստենտ                                

Թովմասյան Անի Ակսելի - ասիստենտ                              

Մարտիրոսյան Համլետ Անդրանիկի - ասիստենտ                           

Իվանիդիս Սոֆյա Կոնստանտինի - ասիստենտ                            

Աղաբաբյան Ալվինա Սամվելի - ասիստենտ 

Խաչատրյան Շուշան Ռոբերտի - բ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.