Արցախի պետական համալսարան

Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն

«Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Ռուսաց լեզու և գրականություն (առկա)

Ռուսաց լեզու և գրականություն (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնը գործում է 1974թ-ից:

 Ամբիոնի վարիչ` Հակոբյան Ինգա Համլետի - մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 Դասախոսական կազմը

Հակոբյան Ինգա Համլետի - մ.գ.թ., դոցենտ

Առաքելյան Նունե Վազգենի, բ.գ.թ.,  դոցենտ

Մկրտիչյան Սուսաննա Երվանդի – մ.գ.թ., դոցենտ

Պետրոսյան Լուսինե Գրիգորիի - մ.գ.թ., դոցենտ

Հայրապետյան Լիանա Սերժի - մ.գ.թ., դոցենտ

Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի - դոցենտի պաշտոնակատար

Բեգլարյան Լիլյա Ռոբերտի - դոցենտի պաշտոնակատար

Անաստասյան Ժաննա Ջալալի - դոցենտի պաշտոնակատար

Մարգարյան Նաիրա Յուրիի - ավագ դասախոս

Հովսեփյան Նելլի Բորիսի - ավագ դասախոս

Ավագյան Նունե Նոբելի - ավագ դասախոս

Ադամյան Իննա Ռոբերտի - ավագ դասախոս

Սարգսյան Ռուզաննա Ալեքսանդրի - բ.գ.թ., ասիստենտ

Ամիրջանյան Աիդա Արտաշեսի - ավագ դասախոս

Հովսեփյան Գայանե Յուրիի - մ.գ.թ., դասախոս 

Գաբրիելյան Ժաննա Մելսիկի - դասախոս

Կոստանդյան Լիլիթ Վալերիի - դասախոս