Արցախի պետական համալսարան

Ակ. Ս. Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոն

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Հայոց լեզու և գրականություն (առկա)

Հայոց լեզու և գրականություն (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն

Ակ.Ս.Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոնը գործում է 1999թ-ից:

Ամբիոնի վարիչ` Ղազարյան Հասմիկ Սուրենի,

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 Դասախոսական կազմը

  

Սարգսյան Արմեն Յուրիկի - ռեկտոր, բ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.         

Մարգարյան Լուսինե Գեորգիի - դեկան, բ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Ղազարյան Հասմիկ Սուրենի - ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ

Բաբայան Օֆելյա Ենոքի – բ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Մինասյան Շողեր Մառլեստի - բ.գ.թ., դոցենտ

Սաղյան Շուշանիկ Պավլիկի - Որակի ապահ. բաժնի պետ, բ.գ.թ., դոցենտ

Ավանեսյան Կարինե Համբարձումի - բ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Խաչատրյան Նունե Գեորգիի – բ.գ.թ., դոցենտ

Մինասյան Սիլվա Աշոտի - բ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Յարամիշյան Միրա Բենիկի - բ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Զաքարյան Աիդա Սարգիսի - մ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Հակոբյան Կարինե Աշոտի - ավագ դասախոս

Պողոսյան Ժենյա Ռոմայի - ավագ դասախոս

Հասրաթյան Ծովինար Ալեքսանդրի - ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Հայրապետյան Լիանա Բենիկի - ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Սարգսյան Վեհանուշ Լևոնի - ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Մինասյան Լիանա Սեյրանի - ասիստենտ

Մովսեսյան Ռենա Անդրանիկի - բ.գ.թ., ասիստենտ

Արզումանյան Արմինե Վարդանի - ասիստենտ

Ալթունյան Էդիտա Ռոբերտի - ասիստենտ