Արցախի պետական համալսարան

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Դեկան՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արմինե Բորիսի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 Ֆակուլտետն ունի 3 ամբիոն:

    Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոն

 Պատմության ամբիոնը ձևավորվել է 1993թ-ին:

  Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 1994թ-ին:

 2019թ. ամբիոնները միավորվել են և վերանվանվել

պատմության և քաղաքագիտության ամբիոն:

 Ամբիոնի վարիչ՝ պատմական գիտությունների թեկնածու,

 դոցենտ Վարդգես Արամայիսի Սաֆարյան, 

 Ամբիոնում աշխատում է 29 դասախոս

 

1.Վարդանյան Արարատ Վլադիմիրի- պ.գ.թ., պրոֆեսոր

2.Բալայան Վահրամ Ռազմիկի – պ.գ.թ., պրոֆեսոր

3.Դադայան Ստեփան Վաղարշակի – պ.գ.թ., պրոֆեսոր

4.Ավանեսյան Վալերի Միքայելի – պրոռեկտոր, պ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտոնակատար

5.Սարումյան Նունե Պուշկինի – պ.գ.թ., դոցենտ

6.Խաչատրյան Արմինե Բորիսի - դոցենտ, պ.գ.թ., դեկան

7.Բաղդասարյան Նելլի Էդուարդի - պ.գ.թ., դոցենտ

8.Բալայան Մելանյա Գուրգենի – պ.գ.թ., դոցենտ

9. Հարությունյան Մհեր Ալեքսանդրի - պ.գ.թ., դոցենտ

10.Պետրոսյան Անդրեյ Պողոսի - դոցենտի պաշտոնակատար

11.Պետրոսյան Արևիկ Վանոյի – պ.գ.թ., դոցենտ

12.Հակոբյան Տարոն Վլադիկի - պ.գ.թ., ավագ դասախոս

13.Հովհաննիսյան Լեռնիկ Լենտրուշայի - պ.գ.թ., ավագ դասախոս

14.Սարգսյան Արմեն Թեմուրի - ավագ դասախոս

15.Սարգսյան Գարուշ Լևոնի - ավագ դասախոս

16.Ավանեսյան Իսկուհի Նիկոլայի - պ.գ.թ., դասախոս

17.Աբրահամյան Շահեն Միքայելի – փ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտ.

18.Մանասյան Ալեքսանդր Սարգսի - փ.գ.թ., պրոֆեսոր

19.Սողոմոնյան Նաիրա Գրիգորիի - դոցենտի պաշտ.

20.Բաբայան Դավիթ Կլիմի - պ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

21.Կարաբեկյան Դավիթ Պավելի – ավագ դասախոս

22.Ղուլյան Աշոտ Վլադիմիրի – ավագ դասախոսի պաշտ.

23.Փաշայան Հրայր Աբրիկի - ք.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

24.Արզումանյան Հրաչ Վաղարշակի - ք.գ.թ., դասախոսի պաշտ.

25.Բարսեղյան Վարդուհի Ռուբենի – դասախոս

26.Աբրահամյան Ալվարդ Գարեգինի - ք.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ.

27.Կարապետյան Սեյրան Ալեքսանդրի - դասախոս

28.Առստամյան Նանա Էդուարդի - դասախոս

29.Ստեփանյան Գեղամ Գարիի- ասիստենտ

 

 

Իրավունքի ամբիոն

 Իրավունքի ամբիոնը ձևավորվել է 2009թ-ին:

 Ամբինի վարիչ՝  իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,

 դոցենտ Ռիտա Սերգեյի Առուստամյան:

 Ամբիոնում աշխատում է   22 դասախոս

 

1.Արզումանյան Գրետա Միքայելի – ի.գ.թ., դոցենտ

2.Թադևոսյան Անատոլի Վլադիմիրի - ի.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

3.Առստամյան Տիգրան Վլադիմիրի - ի.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ.

4.Հարությունյան Հասմիկ Արտյուշայի - ավագ դասախոսի պաշտ.

5.Ամիրյան Սեյրան Գրիգորիի - ավագ դասախոսի պաշտ.

6.Աբրահամյան Հրայր Արտեմի - ավագ դասախոսի պաշտ.

7.Դանիելյան Արարատ Աշոտի - ի.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ.

8.Գրիգորյան Ալիսա Ռոբերտի - դասախոս

9.Զաքարյան Տաթևիկ Աշոտի - դասախոսի պաշտ.

10.Գևորգյան Տաթևիկ Արմենի - դասախոսի պաշտ.

11.Օհանյան Շուրա Սուրենի – դասախոս

12.Հակոբյան Դավիթ Էդիկի - դասախոս

13.Զաքարյան Սոսի Հրանտի - դասախոս

14.Իսրայելյան Ռուզաննա Աշոտի - ասիստենտի պաշտ.

15.Խաչատրյան Հասմիկ Պարֆիոնի - դասախոս

16.Հայրապետյան Նարինե Նիկոլայի - ասիստենտ

17.Թադևոսյան Լիլիթ Գագիկի - ասիստենտ

18.Հարությունյան Ավետիք Համլետի - ի.գ.թ., ասիստենտի պաշտ.

19.Իսկանդարյան Յաշա Եգորի - ասիստենտ

20.Դանիելյան Արմինե Արմենի - դասախոս

21.Ներսիսյան Գուրգեն Գառնիկի - դասախոս

 

  

Կերպարվեստի և գծագրության ամբիոն 

Կերպարվեստի և գծագրության ամբիոնը ձևավորվել է 1974թ-ին: 

Ամբինի վարիչ՝ ԼՂՀ վաստակավոր նկարիչ,

պրոֆեսոր Լավրենտ Բահաթուրի Ղալայան:

 

Ամբիոնում աշխատում է 7 դասախոս

 

 1.Ծատրյան Արամ Ալեքսանդրի - վարպետ, դասախոս

2.Գասպարյան Ալեքսանդր Ավագի - ավագ դասախոսի պաշտ.

3.Աթայան Ալեքսանդր Քրիստափորի - ավագ դասախոսի պաշտ.

4.Ղալայանց Մարինե Աբրիկի - ավագ դասախոսի պաշտ.

5.Բարսեղյան Արկադի Մուշեղի - ասիստենտ

6.Սարգսյան Դավիթ Ալբերտի - ասիստենտ