Արցախի պետական համալսարան

Իրավունքի ամբիոն

«Իրավագիտություն»   մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն (առկա)

Իրավագիտություն (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Իրավագիտություն (առկա)

Իրավագիտություն (հեռակա)

 Իրավունքի ամբիոնը ձևավորվել է 2009թ-ին:

 Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝  իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,

 Տաթևիկ Արմենի Գևորգյան

Ուսումնական գործընթաց

Ամբիոնն իր գիտական ուսումնասիրություններն ու ուսումնական դասընթացները ծավալել է սահմանադրական, վարչական, քրեական, քաղաքացիական իրավունքի, դատավարության ուղղություններով:

Ամբիոնում դասավանդում են պրակտիկ իրավաբաններ՝  դատախազներ, դատավորներ և այլն. նրանց պրակտիկ փորձը լավագույնս է ազդում ուսումնական գործընթացի վրա: Իրավունքի ամբիոնի գիտական առաջնահերթ նպատակը  հանրապետությունում բարձրորակ և մրցունակ իրավաբան կադրեր պատրաստելն է: Այդ նպատակի նվաճմանն է միտված ամբիոնում կազմակերպված ուսումնամեթոդական աշխատանքները: Ուսումնական գործընթացն    ամբիոնն իրականացնում է եռաստիճան կրթական ծրագրերով՝  բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա, կրթական ծրագրերը՝ առկա և հեռակա ուսուցմամբ: 

Համագործակցություն

ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնը համագործակցություն է հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի, Հայ-ռուսական / Սլավոնական/ համալսարանի, Կարմիր Խաչի Միջազգային կազմակերպության հետ: Այդ համագործակցության արգասիքը պարբերաբար իրավագիտության բաժնի ուսանողների համար կազմակերպվող դասախոսություններն են, դատախաղերը և այլն:

  Դասախոսական կազմը

 1. Արզումանյան Գրետա Միքայելի-  ի.գ.թ., դոցենտ 
 2. Առուստամյան Ռիտա Սերգեյի - ի.գ.թ. դոցենտ
 3. Դանիելյան Արմինե Արմենի - դասախոս
 4. Զաքարյան Սոսի Հրանտի- դասախոս
 5. Օհանյան Շուրա Սուրենի- դասախոս
 6. Ավանեսյան Յանա Մերսիկի-ասիստենտ

 

Ժամավճարային հիմունքով աշխատողներ

 1. Թադևոսյան Անատոլի Վլադիմիրի- ի.գ.թ., դոցենտ
 2. Դանիելյան Արարատ Աշոտի-ի.գ.թ., ավագ դասախոս
 3. Առստամյան Տիգրան Վլադիմիրի- ի. գ.թ., ավագ դասախոս
 4. Արզումանյան Էրիկ Ալեքսեյի-ի.գ.թ., ասիստենտ
 5. Հարությունյան Ավետիք Համլետի-ի.գ.թ., դոցենտ
 6. Ամիրյան Սեյրան Գրիգորիի-ավագ դասախոս
 7. Աբրահամյան Հրայր Արտեմի-ավագ դասախոս
 8. Հարությունյան Հասմիկ Արտյուշայի-ավագ դասախոս
 9. Խաչատրյան Հասմիկ Պարֆիոնի-ավագ դասախոս
 10. Հակոբյան Դավիթ Էդիկի-դասախոս
 11. Գրիգորյան Ալիսա Ռոբերտի-դասախոս
 12. Զաքարյան Տաթևիկ Աշոտի-դասախոս
 13. Իսկանդարյան Յաշա Եգորի-ասիստենտ
 14. Պետրոսյան Արայիկ Համլետի-ասիստենտ
 15. Ներսեսյան Լուիզա Վաչագանի-ասիստենտ
 16. Գրիգորյան Գայանե Ավետիսի-դասախոս
 17. Ներսիսյան Գուրգեն Գառնիկի-դասախոս
 18. Սուլեյմանյան Լուսինե- ասիստենտ
 19. Գևորգյան Տաթևիկ-դասախոս