Արցախի պետական համալսարան

Իրավունքի ամբիոն

«Իրավագիտություն»   մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն (առկա)

Իրավագիտություն (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Իրավագիտություն (առկա)

Իրավագիտություն (հեռակա)

 Իրավունքի ամբիոնը ձևավորվել է 2009թ-ին:

 Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝  իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,

 Տաթևիկ Արմենի Գևորգյան

Ուսումնական գործընթաց

Ամբիոնն իր գիտական ուսումնասիրություններն ու ուսումնական դասընթացները ծավալել է սահմանադրական, վարչական, քրեական, քաղաքացիական իրավունքի, դատավարության ուղղություններով:

Ամբիոնում դասավանդում են պրակտիկ իրավաբաններ՝  դատախազներ, դատավորներ և այլն. նրանց պրակտիկ փորձը լավագույնս է ազդում ուսումնական գործընթացի վրա: Իրավունքի ամբիոնի գիտական առաջնահերթ նպատակը  հանրապետությունում բարձրորակ և մրցունակ իրավաբան կադրեր պատրաստելն է: Այդ նպատակի նվաճմանն է միտված ամբիոնում կազմակերպված ուսումնամեթոդական աշխատանքները: Ուսումնական գործընթացն    ամբիոնն իրականացնում է եռաստիճան կրթական ծրագրերով՝  բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա, կրթական ծրագրերը՝ առկա և հեռակա ուսուցմամբ: 

Համագործակցություն

ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնը համագործակցություն է հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի, Հայ-ռուսական / Սլավոնական/ համալսարանի, Կարմիր Խաչի Միջազգային կազմակերպության հետ: Այդ համագործակցության արգասիքը պարբերաբար իրավագիտության բաժնի ուսանողների համար կազմակերպվող դասախոսություններն են, դատախաղերը և այլն:

  Դասախոսական կազմը

 1. Գևորգյան Տաթևիկ - ամբիոնի վարիչի պաշտ., իր.գ.թ., դոցենտի պ.
 2. Արզումանյան Գրետա Միքայելի -  ի.գ.թ., դոցենտի պաշտ. 
 3. Առուստամյան Ռիտա Սերգեյի - ի.գ.թ. դոցենտ

       Ժամավճար

 1. Թադևոսյան Անատոլի Վլադիմիրի- ի.գ.թ., դոցենտի պաշտ.
 2. Դանիելյան Արարատ Աշոտի-ի.գ.թ., դոցենտի պաշտ.
 3. Առստամյան Տիգրան Վլադիմիրի- ի.գ.թ., ավագ դաս. պաշտոն.
 4. Արզումանյան Էրիկ Ալեքսեյի-ի.գ.թ., դասախոս
 5. Խաչատրյան Հասմիկ Պարֆիոնի-ավագ դասախոսի պաշտ.
 6. Ամիրյան Սեյրան Գրիգորիի-ավագ դասախոսի պաշտ.
 7. Թովմասյան Քրիստինա Վլադիմիրի -ասիստենտ
 8. Հարությունյան Հասմիկ Արտյուշայի-ավագ դասախոսի պաշտ.
 9. Դանիելյան Արմինե Արմենի - դասախոս
 10. Ներսիսյան Գուրգեն Գառնիկի-դասախոս
 11. Սուլեյմանյան Լուսինե Սանթուրի - ասիստենտ
 12. Բախշիյան Բորիս Հրանտի -դասախոս
 13. Գրիգորյան Ալիսա Ռոբերտի-ավագ դասախոսի պաշտ.
 14. Զաքարյան Տաթևիկ Աշոտի-դասախոս
 15. Մկրտիչյան Անի Ժիրայրի-ասիստենտ
 16. Պետրոսյան Արայիկ Համլետի-ասիստենտ
 17. Ներսեսյան Լուիզա Վաչագանի-ասիստենտ
 18. Գրիգորյան Գայանե Ավետիսի-դասախոս
 19.