Congratulations to the Armenian Army

28.01

2015

banakbanak1

On January 28,  the courage lesson led by the head of department of work with personnel of Armed forces of NKR, the military psychologist, Colonel N. Mkrtchyan in connection with the 23 anniversary of creation of the Armenian army was conducted in ArSU. 

Read more...
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

28.01

2015

There are no translations available.

armine

ԱրՊՀ ռեկտոր Մ.Մինասյանի հրամանի համաձայն` պ.գ.թ., դոցենտ Արմինե Բորիսի Առստամյանը նշանակվել է ԱրՊՀ պատմաքաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար:

 
«Our Requirement Has to Live, as Long as Masis Exists»

28.01

2015

 

122 2

On January 27 the action in memory of the victims of genocide of the Jewish and Armenian people and the requirement of restoration of historical justice  took place at the main building of ArSU.

Read more...
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ ԱրՊՀ-ՈՒՄ

27.01

2015

There are no translations available.

Հունվարի 26-ին գումարվեց ԱրՊՀ գիտխորհրդի` 2015թ. անդրանիկ նիստը, որը վարում էր ԱրՊՀ ռեկտոր Մ. Մինասյանը:

Read more...
 
Socrat Khanyan – 85

23.01

2015

DSC037751

     On January 22 ArSU celebrated the 85-year anniversary and the 65 anniversary of literary activity of the poet, translator, public figure, Doctor of Philology, professor, honored worker of science of NKR Socrat  Khanyan. 

     On action there were a minister of Science and Education of NKR S. Asryan, the deputy minister of Science and Education of NKR A. Sargsyan, the chairman of the Union of writers of NKR V. Akopyan, the rector of ArSU M. Minasyan, guests.

Read more...
 
A Group of Scientific Workers of ArSU is Awarded Government Awards

21.01

2015

There are no translations available.

 

On December 29 in the residence of the president of the Artsakh Republic the ceremony of rewarding of a group of persons, having the significant contribution to various spheres of activity of the Republic took place. At the ceremony there were the president of the Artsakh Republic B. Sahakyan, the leader of the Artsakh Diocese of the Armenian Apostolic Church Archbishop Pargev Martirosyan, the Chairman of National Assembly of NKR Ashot Ghoulyan, the Prime minister Ara Haroutyunyan, other officials.

For outstanding achievements in the field of Science, Culture and Sport, the significant contribution to formation and development

Read more...
 
ԱրՊՀ ՄԻ ԽՈՒՄԲ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ` ՄԵԴԱԼԱԿԻՐՆԵՐ

19.01

2015

There are no translations available.

naxagahakan

 

Դեկտեմբերի 29-ին Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել հանրապետության կենսագործունեության տարբեր բնագավառներում նշանակալի ներդրում ունեցած մի խումբ անձանց պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն:

Read more...
 
In ArGU the Examinations of the First Half Year Began

19.01

2015

888999

 

On January 12 at Artsakh state university the examination period of the first half year for internal branch and classes of a correspondence department began.

Read more...
 
War will become more realistic in case of concessions from the Artsakh side

22.12

2014

20141220 103159                                

Start to the project of the organization of meetings with staff of military units of Artsakh at the initiative of the European regional academy was given in ArSU. The adviser to the Minister of Defence of RA David Dzhamalyan and the head of the chair of Psychology of the European regional academy Karina Nalchadzhyan met the teaching staff  and students of ArSU.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>

QUESTION ANSWER