Expanding the Cooperation Framework

16.02

2015

     On February 1 - 6 the delegation of ArSU headed by the rector M. Minasyan visited the Armenian-Russian (Slavonic) University and the State Academy of Management. The purpose of the visit was establishment of cooperation between ArSU and above-mentioned establishments. 

Read more...
 
Artsakh in the Center of the International Attention

16.02

2015

On February 6 ArSU accepted the delegation from the Tomsk state university.

Read more...
 
ԱրՊՀ-ՈՒՄ ԱՄՓՈՓՎԵՑԻՆ 2013-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

16.02

2015

There are no translations available.

Հունվարի 30-ին հրավիրվել էր ԱրՊՀ խորհրդի նիստ, որի օրակարգային հարցերը վերաբերում էին ռեկտոր Մ. Մինասյանի` 2013-2014 ուսումնական տարում կատարած աշխատանքների հաշվետվությանը, 2014թ. բյուջեի կատարողականին և 2015թ. բյուջեի նախագծին:

Read more...
 
ԱրՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԸ` ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂ

30.01

2015

There are no translations available.

photo

ԱրՊՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողները հերթական անգամ հաղթող ճանաչվեցին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված «Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակի»  հերթական մրցույթում:

Read more...
 
THE «OZANYAN READINGS» DEVOTED TO THE 150 ANNIVERSARY OF ANDRANIK OZANYAN

28.01

2015

 

AndranikOzanian

On February 25, 2015 the Artsakh state university organizes the interuniversity student's conference devoted to the 150 anniversary of Andranik Ozanyan.

Read more...
 
Congratulations to the Armenian Army

28.01

2015

banakbanak1

On January 28,  the courage lesson led by the head of department of work with personnel of Armed forces of NKR, the military psychologist, Colonel N. Mkrtchyan in connection with the 23 anniversary of creation of the Armenian army was conducted in ArSU. 

Read more...
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

28.01

2015

There are no translations available.

armine

ԱրՊՀ ռեկտոր Մ.Մինասյանի հրամանի համաձայն` պ.գ.թ., դոցենտ Արմինե Բորիսի Առստամյանը նշանակվել է ԱրՊՀ պատմաքաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար:

 
«Our Requirement Has to Live, as Long as Masis Exists»

28.01

2015

 

122 2

On January 27 the action in memory of the victims of genocide of the Jewish and Armenian people and the requirement of restoration of historical justice  took place at the main building of ArSU.

Read more...
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ ԱրՊՀ-ՈՒՄ

27.01

2015

There are no translations available.

Հունվարի 26-ին գումարվեց ԱրՊՀ գիտխորհրդի` 2015թ. անդրանիկ նիստը, որը վարում էր ԱրՊՀ ռեկտոր Մ. Մինասյանը:

Read more...
 
Socrat Khanyan – 85

23.01

2015

DSC037751

     On January 22 ArSU celebrated the 85-year anniversary and the 65 anniversary of literary activity of the poet, translator, public figure, Doctor of Philology, professor, honored worker of science of NKR Socrat  Khanyan. 

     On action there were a minister of Science and Education of NKR S. Asryan, the deputy minister of Science and Education of NKR A. Sargsyan, the chairman of the Union of writers of NKR V. Akopyan, the rector of ArSU M. Minasyan, guests.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>