One Day in the Army or Conversation with the Defender of the Country

06.12

2014

     zoramas1    zoramas

On December 5 ArSU undertook unprecedented action of simultaneous visit of all military units of NKR Defense Army. The rector of ArSU M. Minasyan, vice rectors, teachers, students took part in the program.

For the organization of the program the vice rector for work with graduates and students V.Yaramishyan met the teachers and students who submitted the application for participation. At the meetings the purposes, the contents, time and the direction of each group, the cultural program were discussed.

Read more...
 
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ ԱրՊՀ 45-ԱՄՅԱԿԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

01.12

2014

There are no translations available.

   DSC00622     pargev     DSC00638

Մայր բուհի 45-ամյակի առթիվ պետական եւ գերատեսչական պարգևներ են հանձնվել ԱԺ նախագահի, ԼՂՀ վարչապետի, ԿԳ նախարարության և Արցախի պետական համալսարանի կողմից:
ԱրՊՀ 45-ամյակի կապակությամբ «Գիտամանկավարժական բարեխիղճ գործնեության համար» ԼՂՀ ԱԺ նախագահի հրամանով պարգևատրվել են`

Read more...
 
ArSU Celebrates the 45 Anniversary

28.11

2014

        DSC00635    DSC00609

The actions devoted to the 45 anniversary of Artsakh state university, which began since the beginning of academic year came to the end with ceremonial meeting on November 28. At a meeting there were a chairman of National Assambly A. Gulian, the Prime Minister of NKR, the chairman of the Board of ArSU A. Harutyunyan, the chief of staff of the president of NKR M.Musayelyan, ministers, state, politicians, the rector of ArSU, vice rectors, deans, teachers, students, graduates of ArSU, guests.

Read more...
 
The Regular Scientific Council in ArSU

26.11

2014

     SAM 1207      SAM 1209

On the agenda of a meeting of the regular Academic council called on November 24 elections of candidates for vacancies of ArSU were provided. The first two questions of the agenda concerned examination of students on the basis of computer testing and introduction of changes and additions in an order of the organization of process of resident instruction for credit system about what in the report the vice rector for a teaching department G. Saakian spoke.

Read more...
 
Сonference in Armenian studies in ArSU

24.11

2014

       SAM 0990       SAM 1015

On November 22 by joint efforts of the Student's Scientific Company of YSU and ArSU organized the interuniversity student's conference devoted to the 45 anniversary of the foundation of ArSU and the 95 anniversary of foundation of YSU. “The actions organized and carried out by students for students are extremely important. I welcome delegation of YSU, congratulate you on Students' Day and wish fruitful work to conferees,” – the rector M. Minasyan stated at plenary session.

Read more...
 
Voice of youth of Artsakh

24.11

2014

              SAM 0905     SAM 0906

On November 21 in ArSU the last course  organized within the “Voice of Youth of Artsakh” program took place. The program is carried out at the initiative of public organizations "European Integration" and "Artsakh National Diplomatic Institute" and the Ministry of Culture and for youth affairs of NKR.

Read more...
 
Students' Day in ArSU

22.11

2014

         SAM 0936      SAM 0972

On November 21, with small delay, in connection with mourning for crew of the helicopter which shot down by the Azerbaijani side on November 12, administration of ArSU and department of work with students, to public relations and journalism organized an action to Students' Day.

Read more...
 
Days of the Russian word in ArSU

22.11

2014

 Рисунок1   SAM 0883  SAM 0893

On November 20 the main higher education institution of Artsakh accepts relay of the traditional Days of Russian word, which are spending in the republic. The organizers of the Days are  the Ministry of Defence of NKR, the Ministry of Culture and Youth of NKR, Ministry of Education and Science of NKR and Osipov R. A., the state inspector, the chief specialist of Russian and literature of the Ministry of Education and Science of NKR personally.

Read more...
 
Շաբաթօրյակ հանրակացարանում

20.11

2014

There are no translations available.

     SAM 0764    SAM 0757    SAM 0758
Նոյեմբերի 18-ին ՈՒՀՏԱ, ՀԿ և Լ բաժնի մեթոդիստ Լուսինե Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ԱրՊՀ հանրակացարանում կազմակերպվեց շաբաթօրյակ, որին մասնակցում էին հանրակացարանում բնակվող բոլոր ուսանողները:
Նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում էր սենյակն արժանացնել «լավագույն սենյակ» կոչմանը: Գրեթե բոլոր սենյակներն էլ մաքրության տեսակետից գնահատվեցին դրական, և նախօրոք պատրաստված նվերներով պարգևատրվեցին բոլոր մասնակիցները:

 
Meeting with the Students of the Chair of Right of ArSU

18.11

2014

  On November 14 in a conference hall of Scientific council of ArSU the meeting of the principal of school of lawyers of RA Simon Babayan with the students of chair of right took place. The purpose of a meeting were acquaintance of students of ArSU to school of lawyers of RA and the conditions created there for students.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>