PARTICIPATION AT INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE

14.06

2019

IMG 54101   IMG 54052

Artsakh State University participated at International Online Conference entitled “Current Issues of Socio-Economic Development”. The conference was organized by the Association of the Newest Independent States.

Read more...
 
Լույս է տեսել «Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» պարբերականը

14.06

2019

There are no translations available.

IMG 5517Լույս է տեսել «Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» պարբերականը` երկու առանձին հանդեսներով: «Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր». Հասարակական գիտություններ և «Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր». Բնական գիտություններ: Տեղեկագրի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է համալսարանի պաշտոնական կայքի «Հրապարակումներ» → «Գիտական տեղեկագիր» բաժնում:

 
«ԳԱԼՈՒՍՏ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

14.06

2019

There are no translations available.

PPKEՀունգարիայի Պիտեր Պազմանի կաթոլիկ համալսարանի հայագիտական ամբիոնը երրորդ տարին անընդմեջ հայտարարում է «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի կրթաթոշակի մրցույթ: Կրթաթոշակը տրամադրվում է 10 ամիս (երկու կիսամյակ)` 2019թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2020թ. հունիսի 30-ը:

Read more...
 
POLITICAL SCIENTIST HRACHYA ARZUMANYAN DELIVERED A LECTURE AT ASU

13.06

2019

IMG 54521   IMG 54582

IMG 54933   IMG 54774

On June 13, 2019 within the framework of non-formal education programme political scientist Hrachya Arzumanyan delivered a lecture at the Artsakh State University. The lecture was attended by ArSU lecturers and students.

Read more...
 
THE DELEGATION OF HAIGAZIAN UNIVERSITY WAS HOSTED AT THE ARTSAKH STATE UNIVERSITY

10.06

2019

IMG 52611   IMG 52942

IMG 530543   IMG 53874

On June 10, 2019 delegation of “Heritage Club” of Haigazian University visited Artsakh State University and had a meeting with ASU students. The delegation also donated 1000 books to the Artsakh State University.

Read more...
 
DISCUSSION ENTITLED “REQUIREMENTS OF THE MODERN LABOR MARKET TO A FINANCIER”

07.06

2019

IMG 51921   IMG 51682

IMG 52033   IMG 51794

Today a round-table discussion entitled “Requirements of the Modern Labor Market to a Financier” was organized at ASU.  The discussion was attended by lecturers of the Faculty of Economics, employers and representatives of Ministry of Finance.

Read more...
 
STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS SUMMED UP THE RESULTS OF THE COURSE “BANKING”

05.06

2019

IMG 17311   IMG 16802

IMG 16683   IMG 16924

At the initiative of N. Avanesyan, Associate Professor at the Chair of Finances and Accounting, the 3rd year students of the faculty summed up the results of the course “Banking”. The students organized readings entitled “Presentation of New Banking Product”.

Read more...
 
ASU TOOK PART IN INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE

05.06

2019

IMG 48631   IMG 48412

On June 4, 2019 ASU took part in International online conference of the Association of Universities of the Newest Independent States. The representatives of Taras Shevchenko Transnistria State University, Abkhazian State University and South Ossetian State University also took part in the conference.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>