ROUND-TABLE DISCUSSION ENTITLED “AGRICULTURE SUPPORT IN AR”

07.05

2019

IMG 97111   IMG 97502

IMG 97653   IMG 97504

On May 7, 2019 at the initiative of R. Mangasryan, Dean of the Faculty of Economics, 1st year master’s students organized a round-table discussion entitled “Agriculture Support in AR”.

Read more...
 
LESSON ON COURAGE ON THE OCCASION OF MAY TRIPLE HOLIDAY

07.05

2019

IMG 95361   IMG 95752

IMG 95593   IMG 96714

On May 7, 2019 on the occasion of May Triple Holiday Minister of Defense of Artsakh Republic Karen Abrahamyan held a lesson on courage at ArSU. The meeting was attended by Minister of Education, Science and Sport N. Aghabalyan. 

Read more...
 
STUDENTS SUMMED UP THE RESULTS OF INTERNSHIP

07.05

2019

60122588 339152396744515 3315180716278415360 n1   59616095 442356299671010 7553431521730756608 n2

60041546 316372139040903 834676668630040576 n3   59430356 1726640024148264 1342304441096732672 n4

From April 8 to May 4 the third-year students of ArSU Philological Faculty took their internship at Stepanakert schools N1 named after Khachatur Abovyan and N7 named after Yeghishe Charents.

Read more...
 
Արցախի պետական համալսարանում սկսված է առկա ուսուցմամբ 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը

06.05

2019

There are no translations available.

294846230131201Արցախի պետական համալսարանում սկսված է առկա ուսուցմամբ 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը` ԱՀ կառավարության կողմից սահմանված մասնագիտությունների ցանկին և տեղերին համապատասխան:

Read more...
 
ON THE OCCASION OF MAY TRIPLE HOLIDAY ASU STUDENTS VISITED A MILITARY UNIT

06.05

2019

20190502 1329091

On the occasion of May Triple Holiday a group of students of the Faculty of Pedagogy and Sports, led by lecturer at the Chair of Armenian Language J. Poghosyan, visited a military unit.

Read more...
 
WITHIN THE FRAMEWORK OF ASU-SCHOOL COOPERATION THE STUDENTS DELIVERED A LECTURE FOR SCHOOLCHILDREN

06.05

2019

IMG 86051   IMG 86422

IMG 86193   IMG 86284

Students of ASU Faculty of Economics led by the Head of the Chair of Finances and Accounting N. Avanesyan delivered a lecture on “Credit and Deposit” for schoolchildren of Stepanakert High School N11 named after V. Jhangiryan.

Read more...
 
TRAINING COURSES AT ARSU

06.05

2019

IMG 94741   IMG 94442

IMG 94213   IMG 94514

In these days Lilit Zaqaryan, Senior Research Fellow at the Institute of History of NAS RA, conducts training courses for ASU specialists.

Read more...
 
THE DELEGATION OF AMERICAN UNIVERSITY OF ARMENIA VISITED ARSU

04.05

2019

IMG 93461   IMG 92822

IMG 93653   IMG 92714

On May 4, 2019 the delegation of American University of Armenia visited ASU and held a meeting with university leadership.

Read more...
 
LECTURES WITHIN THE FRAMEWORK OF NON-FORMAL EDUCATION PROGRAMME

03.05

2019

IMG 902211   IMG 896822

IMG 90053   IMG 90254

On May 3, 2019 expert at the Armenian Center for Political and International Research, political scientist Ruben Mehrabyan and business expert Vahe Ayvazyan were hosted at ASU. The experts delivered lectures on “Journalism and Fakes” and “15 Sale Mistakes”.

Read more...
 
ASU ACADEMIC COUNCIL SESSION

03.05

2019

IMG git1   IMG 91212

IMG 91523    IMG git114

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>