DISCUSSION ON ECONOMIC SECURITY ISSUES WAS HELD AT ASU

10.05

2019

IMG 99201   IMG 99402

IMG 99593   IMG 99554

A discussion on economic security issues was held at ArSU. The discussion was organized at the initiative of Sh. Asryan, associate professor at the Chair of Theory of Economics and Management.

Read more...
 
HAPPY MAY TRIPLE HOLIDAY!

09.05

2019

IMG 03501   IMG 03172

IMG 06012073   IMG 03984

Read more...
 
CONGRATULATORY MESSAGE OF ASU RECTOR ON THE OCCASION OF MAY TRIPLE HOLIDAY

09.05

2019

REKTOR

Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ Հաղթանակի տոնի, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորման օրվա եւ Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի առթիվ:

Read more...
 
EVENT DEVOTED TO MAY TRIPLE HOLIDAY

08.05

2019

IMG 00091   IMG 99872

IMG 00583   IMG 01744

At the initiative of Z. Balayan, Associate Professor at the Chair of Journalism and Literature, students of the Philological Faculty organized an event devoted to May Triple Holiday.

Read more...
 
INTELLECTUAL GAME ON THE OCCASION OF MAY TRIPLE HOLIDAY

08.05

2019

IMG 98811   IMG 98272

On May 8, 2019 on the occasion of May Triple Holiday an intellectual game was held at ASU. The game was organized at the initiative of N. Khachatryan, Associate Professor at the Chair of Armenian Language named after Academician S. Abrahamyan.

Read more...
 
ASU STUDENTS PARTICIPATED IN “PATRIOTIC STUDENT” FORUM

08.05

2019

ForumAJHayUs

Recently within the framework of the events, devoted to the 25th anniversary of Student Council of Armenian State University of Economics, “Patriotic Student” forum was held in Artsakh. ASU students also took part in the student forum.

Read more...
 
ROUND-TABLE DISCUSSION ENTITLED “AGRICULTURE SUPPORT IN AR”

07.05

2019

IMG 97111   IMG 97502

IMG 97653   IMG 97504

On May 7, 2019 at the initiative of R. Mangasryan, Dean of the Faculty of Economics, 1st year master’s students organized a round-table discussion entitled “Agriculture Support in AR”.

Read more...
 
LESSON ON COURAGE ON THE OCCASION OF MAY TRIPLE HOLIDAY

07.05

2019

IMG 95361   IMG 95752

IMG 95593   IMG 96714

On May 7, 2019 on the occasion of May Triple Holiday Minister of Defense of Artsakh Republic Karen Abrahamyan held a lesson on courage at ArSU. The meeting was attended by Minister of Education, Science and Sport N. Aghabalyan. 

Read more...
 
STUDENTS SUMMED UP THE RESULTS OF INTERNSHIP

07.05

2019

60122588 339152396744515 3315180716278415360 n1   59616095 442356299671010 7553431521730756608 n2

60041546 316372139040903 834676668630040576 n3   59430356 1726640024148264 1342304441096732672 n4

From April 8 to May 4 the third-year students of ArSU Philological Faculty took their internship at Stepanakert schools N1 named after Khachatur Abovyan and N7 named after Yeghishe Charents.

Read more...
 
Արցախի պետական համալսարանում սկսված է առկա ուսուցմամբ 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը

06.05

2019

There are no translations available.

294846230131201Արցախի պետական համալսարանում սկսված է առկա ուսուցմամբ 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը` ԱՀ կառավարության կողմից սահմանված մասնագիտությունների ցանկին և տեղերին համապատասխան:

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>