SOCIOLOGIST RASA ALISHAUSKIENE DELIVERED A LECTURE IN ARSU

23.05

2018

 

IMG ras1   IMG ras2

IMG ras3   IMG ras4

Within the framework of non-formal education program Lithuanian sociologist Rasa Alishauskiene delivered a lecture for ArSU lecturers and students. 

Read more...
 
MEETING WITH A FRENCH FILMMAKER

22.05

2018

 

IMG sr1   IMG sr2

IMG sr3   IMG sr4

On May 22, 2018 French filmmaker Serge Ricci had a meeting with a group of lecturers and students of Foreign Language Department of ArSU Philological Faculty.

Read more...
 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

21.05

2018

There are no translations available.

IMG nd1  IMG nd2

IMG nd3  IMG nd4

ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովը մայիսի 5-ից իրականացնում է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման և հայտագրման գործընթացը, որը կտևի մինչև մայիսի 31-ը: Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Հասմիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք ընթացքի մասին:

Read more...
 
ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

21.05

2018

There are no translations available.

IMG qnn1  IMG qnnutyun2

IMG qnnutyun3  IMG qnnutyun4

Ուսումնական պլանով մայիսի 21-ից 25-ը նախատեսված է կազմակերպել ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները:

Read more...
 
THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN DE FACTO STATES

21.05

2018

 

IMG ir1   IMG ir2

IMG ir3   IMG ir4

At the initiative of the lecturer at the Chair of Law H. Khachatryan student conference entitled “The Protection of Human Rights in De Facto States” was held in ArSU. The conference was dedicated to the 30th anniversary of Karabakh Movement.

Read more...
 
MARKETING READINGS

17.05

2018

 

IMG II1   IMG II4

IMG II3   IMG II2

On May 17, 2018 magistracy students of the Chair of Economic Theory and Management organized scientific readings. The initiative belonged to the Head of the Chair I. Ishkhanyan.

Read more...
 
BUSINESS PLAN COMPETITION

17.05

2018

 

IMG sg1   IMG sg2

IMG sg3   IMG sg4

Within the framework of the course “Enterprise Economy” the team “Sky Wave” has won the business plan competition announced by G. Sargsyan, lecturer at the Chair of Finance and Accounting. 

Read more...
 
READINGS AT THE FACULTY OF ECONOMICS

17.05

2018

 

IMG t1   IMG t2

IMG t3   IMG t4

On May 16, 2018 ArSU Faculty of Economics organized readings “Investments of the Republic of Artsakh: 1995-2016”. The event was attended by high school students of Stepanakert.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>