LESSON OF COURAGE

07.05

2018

 

lm1   lm2

lm3lm4

Read more...
 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՄՓՈՓՎԵՑ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՄԲ

05.05

2018

There are no translations available.

IMG 1136   IMG 1207

IMG 1175   IMG 1227

ԱրՊՀ մանկավարժություն և մեթոդիկա 3-րդ կուրսի ուսանողները Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան հ. 7 դպրոցում մանկավարժական ակտիվ փորձուսուցման ավարտին կազմակերպեցին հաշվետու միջոցառում` ընդգրկելով տարրական դասարանների շնորհալի աշակերտներին:

Read more...
 
“CLASSICAL ARMENIAN AND OUR SCHOOL”

05.05

2018

 

IMG hl   IMG hl1

IMG hl2   IMG hl3

Recently, lecturers of ArSU Chair of Armenian Language had a meeting with the schoolchildren and teachers of Stepanakert high school N11 named after V. Jahangiryan.

Read more...
 
READINGS AT THE CHAIR OF FINANCES AND ACCOUNTING

04.05

2018

 

IMG 11fh   IMG g3

IMG fh33   IMG fh44

On May 4, 2018 readings “Investing in Artsakh: Past, Present and Future” were organized at ArSU Chair of Finances and Accounting. The initiative belonged to the lecturer M. Mkrtchyan.

Read more...
 
SEMINARS AT THE FACULTY OF ECONOMICS

02.05

2018

 

IMG 0809   IMG mm

IMG mm2   IMG mm3

On April 25-27, 2018 Mariam Momjyan, Associate Professor at the Chair of Management, Business and Tourism of RAU, conducted seminars on “Tourism Promotion and Investment Projects in Armenia” for the students of ArSU Faculty of Economics.

Read more...
 
DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF KARABAKH MOVEMENT

27.04

2018

 

IMG gf 2   IMG gf

IMG gf3   IMG gf4

Matinee dedicated to the 30th anniversary of Karabakh Movement was organized at ArSU Philological Faculty. The initiative belonged to the Department of German and French Languages.

Read more...
 
PRESENTATION OF THE PROGRAMME "COMMUNITY DEVELOPMENT THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP" WAS HELD IN ARSU

26.04

2018

 

IMG at   IMG at2

IMG at3   IMG at4

On April 26, 2018 presentation of the programme "Community Development through Social Entrepreneurship" was organized in ArSU. The programme, which is implemented by the Ministry of Culture, Youth Affairs and Tourism, aims at developing social entrepreneurship in Artsakh.

Read more...
 
ROUND TABLE DISCUSSION DEDICATED TO THE 103RD ANNIVERSARY OF THE ARMENIAN GENOCIDE

25.04

2018

 

IMG 0492   IMG 0501

IMG 0503   IMG 051257

At the initiative of the Department of History a round table discussion, dedicated to the 103rd anniversary of the Armenian Genocide was organized at ArSU. 

Read more...
 
ON THE EVE OF THE 103RD ANNIVERSARY OF THE ARMENIAN GENOCIDE

23.04

2018

IMG 0411h   IMG 0473h

On the eve of the 103rd anniversary of the Armenian Genocide ArSU Department of Literature and Journalism organized readings entitled «Famous Foreigners on the Armenian Genocide and Turkish Crimes».

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>