MA DIPLOMA AWARDING CEREMONY

07.06

2018

 

IMG mg1   IMG mg2

IMG mg3   IMG mg4

On June 7 186 ArSU students received their master degree diplomas.

Read more...
 
LECTURE MEETING IN PSYCHOLOGICAL CENTER

05.06

2018

 

IMG hg1   IMG hg3

IMG hg2   IMG hg4

On June 6, 2018 coordinators of ArSU Psychological Center had a meeting with the school teachers and visitors to the center.

Read more...
 
CERTIFICATE AWARDING CEREMONY

04.06

2018

 

IMG hr1   IMG hr2

IMG hr3   IMG hr4

Read more...
 
MEETING WITH GENOCIDE EXPERT

25.05

2018

 

IMG c1   IMG c2

IMG c3   IMG c4

On May 24, 2018 Paul Von Blum, professor in African American Studies and Communication Studies at the University of California, delivered a lecture for ArSU students.

Read more...
 
FIRST GRADUATES OF ARSU LEGAL CLINIC RECEIVED CERTIFICATES

25.05

2018

 

IMG 3136   IMG 3063

IMG 3152   290A9801

Within the framework of the annual conference of the Armenian Bar Association more than 40 lawyers from the United States and Canada, led by Artsakh Ombudsman Ruben Melikyan, visited  ArSU. The visit aimed at getting acquainted with the activities of ArSU Legal Clinic.

Read more...
 
SOCIOLOGIST RASA ALISHAUSKIENE DELIVERED A LECTURE IN ARSU

23.05

2018

 

IMG ras1   IMG ras2

IMG ras3   IMG ras4

Within the framework of non-formal education program Lithuanian sociologist Rasa Alishauskiene delivered a lecture for ArSU lecturers and students. 

Read more...
 
MEETING WITH A FRENCH FILMMAKER

22.05

2018

 

IMG sr1   IMG sr2

IMG sr3   IMG sr4

On May 22, 2018 French filmmaker Serge Ricci had a meeting with a group of lecturers and students of Foreign Language Department of ArSU Philological Faculty.

Read more...
 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

21.05

2018

There are no translations available.

IMG nd1  IMG nd2

IMG nd3  IMG nd4

ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովը մայիսի 5-ից իրականացնում է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման և հայտագրման գործընթացը, որը կտևի մինչև մայիսի 31-ը: Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Հասմիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք ընթացքի մասին:

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>