MEETING WITH GENOCIDE EXPERT

25.05

2018

 

IMG c1   IMG c2

IMG c3   IMG c4

On May 24, 2018 Paul Von Blum, professor in African American Studies and Communication Studies at the University of California, delivered a lecture for ArSU students.

Read more...
 
FIRST GRADUATES OF ARSU LEGAL CLINIC RECEIVED CERTIFICATES

25.05

2018

 

IMG 3136   IMG 3063

IMG 3152   290A9801

Within the framework of the annual conference of the Armenian Bar Association more than 40 lawyers from the United States and Canada, led by Artsakh Ombudsman Ruben Melikyan, visited  ArSU. The visit aimed at getting acquainted with the activities of ArSU Legal Clinic.

Read more...
 
SOCIOLOGIST RASA ALISHAUSKIENE DELIVERED A LECTURE IN ARSU

23.05

2018

 

IMG ras1   IMG ras2

IMG ras3   IMG ras4

Within the framework of non-formal education program Lithuanian sociologist Rasa Alishauskiene delivered a lecture for ArSU lecturers and students. 

Read more...
 
MEETING WITH A FRENCH FILMMAKER

22.05

2018

 

IMG sr1   IMG sr2

IMG sr3   IMG sr4

On May 22, 2018 French filmmaker Serge Ricci had a meeting with a group of lecturers and students of Foreign Language Department of ArSU Philological Faculty.

Read more...
 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

21.05

2018

There are no translations available.

IMG nd1  IMG nd2

IMG nd3  IMG nd4

ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովը մայիսի 5-ից իրականացնում է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման և հայտագրման գործընթացը, որը կտևի մինչև մայիսի 31-ը: Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Հասմիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք ընթացքի մասին:

Read more...
 
ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

21.05

2018

There are no translations available.

IMG qnn1  IMG qnnutyun2

IMG qnnutyun3  IMG qnnutyun4

Ուսումնական պլանով մայիսի 21-ից 25-ը նախատեսված է կազմակերպել ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները:

Read more...
 
THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN DE FACTO STATES

21.05

2018

 

IMG ir1   IMG ir2

IMG ir3   IMG ir4

At the initiative of the lecturer at the Chair of Law H. Khachatryan student conference entitled “The Protection of Human Rights in De Facto States” was held in ArSU. The conference was dedicated to the 30th anniversary of Karabakh Movement.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 > >>