ARSU ACADEMIC COUNCIL SESSION

11.05

2018

 

IMG gx1   IMG gx2

IMG gx3   IMG gx4

Read more...
 
MEETING WITH CANADIAN DIPLOMAT DARYL COPELAND

11.05

2018

 

IMG dq1   IMG DQ2

IMG dq3   IMG dq4

On May 11, 2018 Canadian analytic, diplomat and speaker Daryl Copeland had a meeting with a group of ArSU lecturers and students.

Read more...
 
PSYCHOLOGY SEMINAR AT ARSU PSYCHOLOGICAL CENTRE

10.05

2018

 

070   066

On May 10, 2018 the seminar “The Relationship between the Meaning of Life and Mental Health” was organized at ArSU Psychological Center. The seminar was conducted by PhD in psychology, Associate professor Lusine Gharakhanyan.

Read more...
 
READINGS AT THE DEPARTMENT OF FINANCE AND ACCOUNTING

08.05

2018

 

IMG 1489   IMG 1473

IMG 1495   IMG 1526

It has become a tradition for the students of the Department of Finance and Accounting to sum up the course in the form of readings.

Read more...
 
LESSON OF COURAGE

07.05

2018

 

lm1   lm2

lm3lm4

Read more...
 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՄՓՈՓՎԵՑ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՄԲ

05.05

2018

There are no translations available.

IMG 1136   IMG 1207

IMG 1175   IMG 1227

ԱրՊՀ մանկավարժություն և մեթոդիկա 3-րդ կուրսի ուսանողները Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան հ. 7 դպրոցում մանկավարժական ակտիվ փորձուսուցման ավարտին կազմակերպեցին հաշվետու միջոցառում` ընդգրկելով տարրական դասարանների շնորհալի աշակերտներին:

Read more...
 
“CLASSICAL ARMENIAN AND OUR SCHOOL”

05.05

2018

 

IMG hl   IMG hl1

IMG hl2   IMG hl3

Recently, lecturers of ArSU Chair of Armenian Language had a meeting with the schoolchildren and teachers of Stepanakert high school N11 named after V. Jahangiryan.

Read more...
 
READINGS AT THE CHAIR OF FINANCES AND ACCOUNTING

04.05

2018

 

IMG 11fh   IMG g3

IMG fh33   IMG fh44

On May 4, 2018 readings “Investing in Artsakh: Past, Present and Future” were organized at ArSU Chair of Finances and Accounting. The initiative belonged to the lecturer M. Mkrtchyan.

Read more...
 
SEMINARS AT THE FACULTY OF ECONOMICS

02.05

2018

 

IMG 0809   IMG mm

IMG mm2   IMG mm3

On April 25-27, 2018 Mariam Momjyan, Associate Professor at the Chair of Management, Business and Tourism of RAU, conducted seminars on “Tourism Promotion and Investment Projects in Armenia” for the students of ArSU Faculty of Economics.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>