The Renewed Cabinet of the Armenian Language

21.02

2015

kabinet

The day February 21  was marked by the opening of the renewed cabinet of the Armenian language operating at the chair  of the Armenian language and its teaching methods.

Read more...
 
You can Learn Ten Languages, but You Must Hold Strongly Your Language, Your Belief

21.02

2015

10306755 332710433605086 6529522398025348129 n

On February 21 by recognition of UNESCO it is noted as the International Day of the Native Language all around the world. In this regard the chair of the Armenian language and methodology  of its teaching organized a literary musical  evening  at which there were the minister of Science and education of NKR S. Asryan, the deputy minister A. Sargsyan, the head of the State language inspectorate A. Ghulian, the rector of ArSU M. Minasyan, teachers, students, guests present.

Read more...
 
Winter Cup 2015

20.02

2015

   10658515 604815386317170 6681395801053716771 o  10422130 604813776317331 1958397196407390212 n

         On February 7 at the hotel Nairi of Tsakhkadzor town  the game of student's league of the Club of the Funny and Inventive  (KVN)  for “A winter cup 2015”, with the participation of the KVN teams of the leading higher education institutions of Armenia took place. For the first time the KVN team of Artsakh state university “Lokh Lyava” participated in the game.

Read more...
 
Expanding the Cooperation Framework

16.02

2015

     On February 1 - 6 the delegation of ArSU headed by the rector M. Minasyan visited the Armenian-Russian (Slavonic) University and the State Academy of Management. The purpose of the visit was establishment of cooperation between ArSU and above-mentioned establishments. 

Read more...
 
Artsakh in the Center of the International Attention

16.02

2015

On February 6 ArSU accepted the delegation from the Tomsk state university.

Read more...
 
ԱրՊՀ-ՈՒՄ ԱՄՓՈՓՎԵՑԻՆ 2013-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

16.02

2015

There are no translations available.

Հունվարի 30-ին հրավիրվել էր ԱրՊՀ խորհրդի նիստ, որի օրակարգային հարցերը վերաբերում էին ռեկտոր Մ. Մինասյանի` 2013-2014 ուսումնական տարում կատարած աշխատանքների հաշվետվությանը, 2014թ. բյուջեի կատարողականին և 2015թ. բյուջեի նախագծին:

Read more...
 
ԱրՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԸ` ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂ

30.01

2015

There are no translations available.

photo

ԱրՊՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողները հերթական անգամ հաղթող ճանաչվեցին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված «Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակի»  հերթական մրցույթում:

Read more...
 
THE «OZANYAN READINGS» DEVOTED TO THE 150 ANNIVERSARY OF ANDRANIK OZANYAN

28.01

2015

 

AndranikOzanian

On February 25, 2015 the Artsakh state university organizes the interuniversity student's conference devoted to the 150 anniversary of Andranik Ozanyan.

Read more...
 
Congratulations to the Armenian Army

28.01

2015

banakbanak1

On January 28,  the courage lesson led by the head of department of work with personnel of Armed forces of NKR, the military psychologist, Colonel N. Mkrtchyan in connection with the 23 anniversary of creation of the Armenian army was conducted in ArSU. 

Read more...
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

28.01

2015

There are no translations available.

armine

ԱրՊՀ ռեկտոր Մ.Մինասյանի հրամանի համաձայն` պ.գ.թ., դոցենտ Արմինե Բորիսի Առստամյանը նշանակվել է ԱրՊՀ պատմաքաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար:

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>