DAVID SHAHNAZARYAN: INTERNATIONAL RECOGNITION OF NKR INDEPENDENCE IS THE ONLY GUARANTOR OF ITS SECURITY

07.10

2016

 

v1   v2

David Shahnazaryan, the Senior Analyst at the Regional Studies Centre (RSC), was on a working visit in ArSU.

In his speech the analyst touched upon the aspects of the Nagorno-Karabakh Conflict, the positions of Russia and Turkey in this context and other related issues.

Read more...
 
CONGRATULATIONS, DEAR TEACHERS!

06.10

2016

 

12rt    22222

On October 6, 2016 a group of students from the Department of Armenian Language and Literature organized Teacher’s Day Celebration.

Read more...
 
FUTURE ENTRANTS VISITED ArSU

04.10

2016

 

22    11

On October 4, 2016 High School students visited ArSU Faculty of Economics.

Read more...
 
Preventing Psychological Trauma

03.10

2016

 

hoq1    hoq2

 

The Armenian State Pedagogical University (ASPU) and The Artsakh State University (ArSU) jointly organized training courses of psychological rehabilitation for those who suffered from the Nagorno-Karabakh conflict.

Read more...
 
THE ACTING CHAIRMAN OF ArSU ACADEMIC COUNCIL WAS ELECTED

03.10

2016

 

jar    jar2

On October 3, 2016 the issue of the election of the Chairman of ArSU Academic Council was on the agenda.

Read more...
 
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԾՐԱԳԻՐ

30.09

2016

There are no translations available.

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԾՐԱԳԻՐ

 
STUDENT COUNCIL REGULAR SESSION

29.09

2016

 

hamadurma1   hamagumar

On September 28, 2016 Student Council Regular Session was held, which was attended by Rector Manush Minasyan.

Read more...
 
Հայտարարություն

28.09

2016

There are no translations available.

 

Խ.Աբովյանի անվան Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի և Արցախի պետական համալսարանի համատեղ Ծրագրով ս.թ. սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը ԱրՊՀ-ում կկազմակերպվի ղարաբաղաադրբեջանական հակամարտությունից տուժած անձանց հետ տարվող հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքների ուսուցման դասընթաց: Հիմնական ուղղություններն են. 1.հոգեախտաբանական մոտեցումներ, 2. հոգեբանական մոտեցումներ: Պարապմունքները կվարեն հայաստանյան լավագույն մասնագետները: Սկիզբը` սեպտեմբերի 30-ին ժամը 10.00-ին ԱրՊՀ մեծ դահլիճում: Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նամակ ուղարկել This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it հասցեով, նշելով մասնակցի տվյալները` անուն, ազգանունը, կրթությունը, աշխատանքի կամ ուսման վայրը, պաշտոնը, հեռախոսը:

 
Traditional Event Series

27.09

2016

 

erdman1    erdman2

On September 27, 2016 Freshmen Inauguration Ceremony was held at a memorial of fallen liberators-students of ArSU.

Read more...
 
Student Council Elections

26.09

2016

 

IMG 4025     IMG 4015

By the overwhelming majority (68%) M. Tsatryan was elected President of the Student Council of Artsakh State University.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>