Undergraduate theses protection

22.05

2015

tez tez1

Final qualification work of undergraduates is the second final stage of obtaining qualification which has to define not only the academic readiness of the future expert, but his concrete orientation in the chosen area. 

Read more...
 
Final certification testing starts

19.05

2015

       IMG 2245    IMG 2223

     Since May 18 in ArSU the 2014-2015 certification period., protection of theses are begun. In conversation with the manager of Educational department Irina Khachatryan it became clear that the examinations will proceed from May 18 to May 29.

   The chairmen of specialized committees are chosen from the local experts holding the corresponding posts  in the system of public administration. In particular, minister of production infrastructures of NKR, Cand.Econ.Sci. H. Ghahramanyan, chairman of the Appellate court of NKR K. Gharayan, adviser of the minister of Foreign Affairs of NKR Cand.Tech.Sci. H. Arzumanyan, technical director of «Artsakh HEK» OJSC  A. Gasparyan, deputy head of the Deputy Head of the Presidential Administration B. Allakhverdyan, employees of National institute of education of MES NKR and others.

   In the current academic year, the higher education institution edits 362 graduates (266 undergraduates, 96 bachelors).

Read more...
 
Delegation from University of Tatru in ArSU

15.05

2015

tartu tartu1

 

On May 14-15 a group of lecturers and students of the faculty of International relations of University of Tartu (Estonia) arrived to ArSU.

Read more...
 
Meeting of the Academic council of ArSU

12.05

2015

At the last meeting of the Academic council of ArSU held on May 12 six main questions were considered.

Read more...
 
«For you, Armenia»

11.05

2015

franseren franseren1

On May 11 at the faculty of the Armenian language and literature and foreign languages the Chair of the German and French languages organized a literary musical action.

Read more...
 
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

11.05

2015

There are no translations available.

Արցախի ՄԵՀ նախարարությունը և Զբոսաշրջության վարչությունը ԱրՊՀ հետ համատեղ կազմակերպում են գիդ-էքսկուրսավարների մասնագիտական դասընթացներ, որը կվարի բրազիլահայ Արթուր Գրիգորյանը: Դասընթացի ավարտին կտրամադրվի հատուկ վկայական, որը հնարավորություն կտա աշխատանք գտնել զբոոսաշրջության ոլորտում: Կարող են դիմել 18տ լրացած արական և իգական սեռի քաղաքացիները, ովքեր տիրապետում են հայերենին, ռուսերենին և որևէ այլ օտար լեզվի /անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն/ և ունեն շփվելու ունակություններ: Տեղեկանքների համար զանգահարեք 097222281-Դավիթ Ղուկասյանին:
Դասընթացները կսկսվեն մայիսի 12-ին` օրական 8 ժամ և կտևեն մինչև մայիսի 21-ը:

 
The Victory lesson

08.05

2015

11258707 651071478358227 830424180 n

On May 8 the Minister of Defence of  NKR, commander of the NKR Defence Army  lieutenant general Movses Hakobyan and Minister of Education and Science Slavik Asryan led the Victory lesson in ArSU. At the meeting there were the rector of ArSU M. Minasyan, members of the Academic council, teachers and students present.

Read more...
 
The «Gold medal» of ArSU is awarded to H. Musayelyan

08.05

2015

SAM 261011225663 651071378358237 1264298074 n

 For an outstanding  contribution to development of information technologies at the university the  «Gold medal» of  ArSU awarded to  the  Chairman of the commission of Annual President Awards Committee for the best student in the field of information technologies Hovik Mousayelyan.

Read more...
 
Henry Morgentau's great-granddaughter in ArSU

28.04

2015

pamela shtayner

On April 28 Henry Morgentau's great-granddaughter, a Fellow with the FXB Center for Health and Human Rights at the Harvard School of Public Health and an Associate of the Harvard Humanitarian Initiative. Dr. Pamela Steiner met lecturers and students of ArSU.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 > >>