Արցախի պետական համալսարան

Ֆինանսահաշվային ամբիոն

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Ֆինանսներ (առկա)

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ (առկա)

 

Ֆինանսահաշվային ամբիոնը ձևավորվել է 1992թ - ին:

         Ամբիոնի վարիչ`  Նարինե Հրանտի Ավանեսյան

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

         Պրոֆեսորադասախոսական կազմը

Ավանեսյան Նարինե Հրանտի - տ.թ., դոցենտ

Հայրիյան Եվգենյա Ռազմիկի - տ.թ., դոցենտ

Մկրտչյան Մանուշակ Վլադիմիրի - սոց.գ.թ., դոցենտ

Գրիգորյան Գարիկ Շամիրի - դասախոս

Սարգսյան Գոհար Գավրուշի - ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Ալեքսանյան Արևիկ Արվիդի - դասախոս

Ժամավարձով աշխատողներ

Ներսիսյան Կարեն Արմոյի – տ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Ավետիսյան Սուսան Աբկարի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Ղահրամանյան Հակոբ Շահրամանի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Պետրոսյան Բելլա Թախիրի - տ.գ.թ., ավ. դաս. պաշտ.

Միքայելյան Սիլվա Մանվելի - ասիստենտ

Սարգսյան Աննա Վասակի - ասիստենտ

Առստամյան Տիգրան Վլասի - ասիստենտ

Խաչատուրյան Վարդուհի Արեգի - դասախոս

Պողոսյան Նունե Հրաչիկի - ասիստենտ

 

Հրավիրվածներ

Մաթևոսյան Աշոտ Վարազդատի - տ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտոնակատար