Արցախի պետական համալսարան

Տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոն

        «Կառավարում» մասնագիտության կրթական ծրագիր (բակալավրիատ)

     «Կառավարում» մասնագիտության կրթական ծրագիր (մագիստրատուրա)

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Կառավարում

Զբոսաշրջություն

Մագիստրատուրա

Կառավարում (առկա)

      Ամբիոնի վարիչ` Շուշանիկ Շիրինի Ասրյան,

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմը

Ասրյան Շուշանիկ Շիրինի - տ.գ.թ., դոցենտ

Իշխանյան Իրինա Հովիկի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Մանգասարյան Ռուզաննա Յակովի - դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

Գասպարյան Անյուտա Արծրունի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Սիմոնյան Ադա Խանտիի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Իշխանյան Գրիգորի Հովիկի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Հովսեփյան Կարեն Ալեքսանդրի - դասախոս

                                                      Ժամավարձով

Մինասյան Մանուշ Մառլեստի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Բեգլարյան Լիլիկ Մխիթարի - տ.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Աղաջանյան Դավիթ Էդուարդի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Հակոբյան Տիգրան Սեյրանի - տ.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ. 

Աբրահամյան Սուսաննա Վանյայի - դասախոս

Սարգսյան Սերգեյ Սերգեյի - ավագ դասախոսի պաշտ. 

Վիրաբյան Միքայել Սամվելի - ասիստենտ

Արզումանյան Եղիշե Ալեքսանդրի - ասիստենտ

Զարգարյան Մասիս Արտակի - ՀՊՏՀ ասպիրանտ

Խաչատրյան Նվարդ Սերգեյի - ասիստենտ

Պետրոսյան Մանե Լևոնի - ասիստենտ

Ադամյան Արուսյակ Սերգեյի - ասիստենտ

Խաչատրյան Մարիաննա Կամոյի - ասիստենտ