Արցախի պետական համալսարան

Տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոն

        «Կառավարում» մասնագիտության կրթական ծրագիր (բակալավրիատ)

     «Կառավարում» մասնագիտության կրթական ծրագիր (մագիստրատուրա)

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Կառավարում

Զբոսաշրջություն

Մագիստրատուրա

Կառավարում (առկա)

 

      Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար` Ռուզաննա Յակովի Մանգասարյան,

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմը

Իշխանյան Իրինա Հովիկի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Մանգասարյան Ռուզաննա Յակովի - դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

Գասպարյան Անյուտա Արծրունի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Հայրապետան Ադա Խանտիի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Իշխանյան Գրիգորի Հովիկի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Հովսեփյան Կարեն Ալեքսանդրի - դասախոս

Խաչատրյան Մարիաննա Կամոյի - ասիստենտ

 

                                                      Ժամավարձով

Մինասյան Մանուշ Մառլեստի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Բեգլարյան Լիլիկ Մխիթարի - տ.գ.թ., դոցենտ

Աղաջանյան Դավիթ Էդուարդի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Հակոբյան Տիգրան Սեյրանի - տ.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ. 

Սարգսյան Սերգեյ Սերգեյի - ավագ դասախոսի պաշտ. 

Զարգարյան Մասիս Արտակի -  ասիստենտ

Վերդյան Տաթև Վլադիմիրի - տ.գ.թ., դասախոս

Պարսյան Սուրեն Հակոբի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար