Արցախի պետական համալսարան

Ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի ամբիոն

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի ամբիոնը գործում է 1974 թ-ից: 

  Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար`  ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գեորգի Հրանտի Սահակյան

Դասախոսական կազմ

 

Արամյան Կարեն Սարգիսի – ֆ.մ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտ.

Մինասյան Մելս Վաչագանի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Խաչատրյան Աշոտ Ժյուլվերնի - ֆ.մ.գ.թ., պրոֆ. պաշտ.

Գասպարյան Աննա Արթուրի - ասիստենտ

Գևորգյան Ռուզաննա Լավրենտի - ասիստենտ

Մանուկյան Անուշ Ռևիկի - ասիստենտ