Արցախի պետական համալսարան

Մաթեմատիկայի ամբիոն

Մաթեմատիկայի ամբիոնը գործում է 1974 թ-ից: 

Ամբիոնի վարիչ`   ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու,

դոցենտ Լիանա Ռուդիկի Աբրահամյան

Դասախոսական կազմը

 

Առաքելյան Ռուդիկ Լևոնի – մ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Աբրահամյան Լիանա Ռուդիկի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Խաչատրյան Ալեքսանդր Մովսեսի - ֆ.մ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Մարության Կարինե Լորիկի - դոցենտի պաշտոնակատար

Նալբանդյան Գուրգեն Ասծատուրի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Պետրոսյան Գայանե Ալբերտի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Առաքելյան Լիլիթ Ռաֆայելի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Ապրեսյան Միքայել Եղիշեյի - ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Պետրոսյան Ստելլա Սուրենի - ավագ դասախոս

Բալասանյան Եվգենյա Սամվելի - ավագ դասախոս

Հակոբյան Լաուրա Վեկսիլի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Օհանյան Արտավազդ Դավիթի - ավագ դասախոս

Ռաֆայելյան Սպարտակ Գևորգի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Սարգսյան Նարինե Սուրենի - ֆ.մ.գ.թ., ասիստենտ

Առաքելյան Գայանե Գուրգենի - ասիստենտ