Արցախի պետական համալսարան

Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոն

«Մաթեմատիկա» մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Մաթեմատիկա (առկա)

Մաթեմատիկա (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Ֆիզիկա մասնագիտության ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Մաթեմատիկայի ամբիոնը գործում է 1974 թ-ից, ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի ամբիոնը ևս գործում է 1974 թ-ից: 2021 թ. ամբիոնները միավորվել են՝ վերանվանվելով մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոն:

Ամբիոնի վարիչ`   ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու,

դոցենտ Գայանե Ալբերտի Պետրոսյան

Դասախոսական կազմը

 

Առաքելյան Ռուդիկ Լևոնի – մ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Աբրահամյան Լիանա Ռուդիկի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Մարության Կարինե Լորիկի - դոցենտի պաշտոնակատար

Նալբանդյան Գուրգեն Ասծատուրի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Պետրոսյան Գայանե Ալբերտի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Ապրեսյան Միքայել Եղիշեյի - ավագ դասախոսի պաշտոնակատար

Բալասանյան Եվգենյա Սամվելի - ավագ դասախոս

Հակոբյան Լաուրա Վեկսիլի - ավագ դասախոսի պաշտ.

Օհանյան Արտավազդ Դավիթի - ավագ դասախոս

Ռաֆայելյան Սպարտակ Գևորգի - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Սարգսյան Նարինե Սուրենի - ֆ.մ.գ.թ., ասիստենտ

Արամյան Կարեն Սարգիսի – ֆ.մ.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտ.

Գասպարյան Աննա Արթուրի - ասիստենտ

Գևորգյան Ռուզաննա Լավրենտի - ասիստենտ

Մանուկյան Անուշ Ռևիկի - ասիստենտ