Արցախի պետական համալսարան

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն 

«Կենսաբանություն» մասնագիտության կրթական ծրագիր

«Քիմիա» մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն (առկա)

Կենսաբանություն (հեռակա)

Քիմիա (առկա)

Դեղագործական քիմիա (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

Քիմիա

Դեղագործական քիմիա

 

Քիմիայի ամբիոնը ձևավորվել է 1993թ. – ին:

 Կենսաբանության ամբիոնը ձևավորվել է 2000թ – ին:

 2019թ. ամբիոնները միավորվել են և վերանվանվել

 կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն:

 Ամբիոնի վարիչ` քիմիական գիտությունների թեկնածու,

 դոցենտ  Արթուր Էդուարդի Ավետիսյան

Դասախոսական կազմ

 

Թորոսյան Աիդա Հայրապետի - կ.գ.թ., դոցենտ 

Միրզոյան Վալոդյա Սիմոնի – դեկան, ք.գ.թ., պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Ավետիսյան Արտուր Էդուարդի - ք.գ.թ., դոցենտ 

Մանգասարյան Կարինե Համլետի – դասախոս

Ստեփանյան Աննա Վոլոդյայի – ք.գ.թ., ավագ դասախոս

Աղասյան Սուսաննա Արամայիսի – կ.գ.թ., դոցենտ

Գրիգորյան Ասնելդա Լևոնի – կ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Գալստյան Հասմիկ Գրիգորիի – կ.գ.դ., դոցենտ

Պետրոսյան Զոյա Վազգենի – դոցենտի պաշտոնակատար

Հակոբյան Արմիդա Նիկոլայի – գ.գ.թ., դոցենտ

Մաղաքելյան Զոյա Յակովի – բժ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Մարգարյան Գայանե Գեորգիի – կ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Դավթյան Նելլի Նորիկի – մ.գ.թ., դոցենտ

Բալայան Կարինե Վալերիի – կ.գ.թ., դոցենտ

Ծատրյան Մայա Սամվելի – գ.գ.թ., դոցենտ

Գրիգորյան Սոնա Յուրիի - ասիստենտ

Ժամավճար

Մինասյան Հասմիկ Ջումշուդի – կ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Մաղաքելյան Ալյոշա Միքայելի – բժ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար

Բաբայան Գեղեցիկ Սերգեյի – դասախոս

Ղուլյան Արդիանա Վլադիմիրի - դասախոս