Արցախի պետական համալսարան

 Աշխարհագրության ամբիոն

«Աշխարհագրություն» մասնագիտության կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլաններ 2020-2024

Բակալավրիատ

Աշխարհագրություն (առկա)

Աշխարհագրություն (հեռակա)

Մագիստրատուրա

Աշխարհագրության ամբիոնը ձևավորվել է 1991թ –ին:

Ամբիոնի վարիչ` աշխարհագրության գիտությունների թեկնածու,

 դոցենտ Անահիտ Վլադիմիրի Գրիգորյան ,

Դասախոսական կազմ

Գրիգորյան Անահիտ Վլադիմիրի - աշխ.գ.թ., դոցենտ

Առաքելյան Յուրի Ալեքսանդրի - աշխ.գ.թ., դոցենտի պաշտ.

Սաֆարյան Վիլեն Սաֆարի – աշխ.գ.թ., ավագ դասախոսի պաշտ.

Սարգսյան Ռաֆիկ Յուրիկի – դասախոս

Գրիգորյան Հենրիկ Նիկոլայի - դասախոս

Թովմասյան Ռուբինա Ստեփանի – դասախոս

Բալայան Քրիստինե Բաբկենի - դասախոս

Կարապետյան Հելեն Ռոմիկի - դասախոս

Միրզոյան Դիանա Վալերիի - ասիստենտ