There are no translations available.

ԱրՊՀ Կանոնադրություն և կանոնակարգեր 

girq

Արցախի Պետական Համալսարանի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ժողովածու 1

Արցախի Պետական Համալսարանի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ժողովածու 2

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոնները

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

Կրեդիտային համակարգով առկա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

Կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ